Alexandramannen får rätt till herrmagasin i cellen

NYHETER

Han dömdes för bland annat våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och sexuellt tvång.

Nu får Alexandramannen tillgång till herrmagasinet Zoo Magazine i sin cell.

Foto: Foto: VIASAT PRESS
jagade på nätet ”Jag gillar tonåringar och jag betalade dem”, säger Alexandramannen Atheer Al-Suhairy till TV 3:s ”Insider”. Han dömdes till 10 års fängelse för övergrepp på 58 unga flickor i en nätsexhärva för två år sedan.

I mitten av juli i år skickade Atheer Al Suhairy, även kallad Alexandramannen, en anhållan om att få herrtidningen Zoo Magazine till sin cell.

Anstalten i Norrtälje avslog Suhairys anhållan dagen därpå eftersom kriminalvården ansåg att tidningen skulle kunna motverka den intagnes behandling.

– I de tidskrifter du anhåller om finns det inslag av pornografiskt innehåll, skriver kriminalvården i sitt beslut.

– Vid en samlad bedömning av Suhairys intresse av innehavet och den olägenhet innehavet skulle medföra ur motivations- och behandlingssynpunkt finner anstalten att ansökan ska avslås.

Överklagade

Samma dag som beslutet fattades lämnade Atheer Al Suhairy in en överklagan.

– Med pornografiskt innehåll avses text och bilder som på ett ohöljt och utmanade sätt återger eller beskriver ett sexuellt motiv, till exempel bilder som visar samlag eller könsorgan, skriver Alexandramannen i överklagan.

– Skulle man välja den extrema tolkningen att varje bild av en tjej i badkläder skulle klassas som pornografisk, så skulle även Åhlen's, Josefssons samt Haléns klädkataloger finna sig i att falla under samma kategori, fortsätter han.

Ändrade sig

Överklagan landade på bordet hos Kriminalvården Region Stockholm, som i september ändrade beslutet.

– Regionen bedömer inte att den aktuella tidningen har ett sådant pornografiskt innehåll som avses i föreskrifterna varför anstaltens beslut ska ändras och Atheer Al Suhairy ska tillåtas inneha det aktuella numret av tidningen Zoo, skriver Kriminalvården.

FAKTA

Alexandramannen

2006 dömdes Atheer Al-Suhairy, 33, till 10 års fängelse och livstids utvisning i en av Sveriges mest uppmärksammade nätsexhärvor.

Han kallade sig ”Alexandra” och lurade minst 58 flickor, några så unga som 12 år, att ha sex med honom.