2 000 Skanska- jobb bort i Sverige

VD:n: Jag beklagar att detta drabbar så många medarbetare

NYHETER

Nu ska 2 000 anställda bort från byggkoncernen Skanska i Sverige.

– I nuvaranda situation är det dessväre nödvändigt att anpassa vår bemanning och våra kostnader, säger Skanskas VD och koncernchef Johan Karlström i ett pressmeddelande.

I övriga Norden får 1 400 anställda gå.

Varselvågen drar vidare över Sverige. Hittills i november har över 14 000 varslats om uppsägning. Nu späs statistiken på med ett storvarsel från byggkoncernen Skanska.

Neddragningarna motiveras med en svagare utveckling på bygg- och bostadsmarknaden. Under 2009 väntas en volymnedgång med runt 15 procent i Norden, enligt ett pressmeddelande.

”Nödvändigt anpassa bemanningen”

De som får gå finns både inom administration och på byggsidan. Uppsägningarna ska genomföras under nästa år.

– Jag beklagar att detta drabbar så många medarbetare och deras familjer. I nuvarande situation är det dessvärre nödvändigt att anpassa vår bemanning och våra kostnader till en lägre affärsvolym på de nordiska byggmarknaderna, säger Skanskas VD och koncernchef Johan Karlström.

Skanska har 20 500 anställda i Norden och 60 000 i hela koncernen.