De får inte försvinna

NYHETER

Ska svensk bilindustri dö i spåren av finanskrisen?

Självklart inte!

Men så sent som i september lät det annorlunda.

När krisen nådde Sverige tidigare i höstas och Volvo personvagnar la sina första varsel, sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

– Man behöver inte vara hjärnkirurg för att förstå att Volvo bygger fel bilar.

Och ett par timmar senare fyllde näringsminister Maud Olofsson i:

– Volvo bygger fel bilar. De är för stora, för törstiga och för dyra.

Det var kanske inte så analytiskt, inte så genomtänkt sagt. Men politiskt korrekt. För enligt debatten bygger bilindustrin alltid fel bilar, eftersom bilar alltid är fel.

Problemet, när man tänker efter lite, är ju att bilindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar. Som sysselsätter tiotusentals personer.

Och ännu fler lever på ringarna runt omkring.

Dessutom inspirerar bilindustrin universitet och högskolor att utbilda tekniker, konstruktörer och ingenjörer.

Och Volvo sporrar Saab och Saab hetsar Volvo.

Och vi vill inte vara utan våra bilar, hur det än låter i miljödebatten.

Utan bilindustrin stannar Sverige.

Det har till och med regeringen förstått nu.

Volvo och Saab får inte dö – och de får inte försvinna från Sverige.

Både Saab och Volvo tycker att samtalen med regeringen är ”konstruktiva”. Båda tillverkarna känner att regeringen förstår att Volvos och Saabs problem handlar något annat än ”fel bilar”.

Det handlar om en akut lågkonjunktur där folk inte vågar köpa en ny bil, en ny platt-tv, en ny lägenhet eller ett nytt hus. Det handlar om en kris där bankerna inte vågar låna ut pengar.

Men om General Motors och Ford får statligt stöd i USA, då får Opel och Ford stöd i Tyskland – och då får Saab och Volvo stöd av den svenska regeringen. Det är helt säkert.

Saab ligger värst till. För att Saab aldrig går med vinst och för att GM har de mest akuta problemen.

GM är nära konkurs. Därför kommer de amerikanska stödåtgärderna före jul.

Och därför kommer den svenska regeringen att inrätta bilindustri-akuten.