Antalet anmälda brott ökar

Skadegörelse och bedrägerier står tillsammans för 75 procent av ökningen

NYHETER

Förra året ökade de anmälda brotten med 6 procent jämfört med året innan.

75 procent av ökningen står skadegörelse och bedrägerier för.

Det visar Brottsförebyggande rådets preliminära statistik för 2007.

– Det låter väldigt dramatiskt. Det här är den största ökningen sedan 1990, men man ska nog inte dra för stora slutsater för det, säger Leif Petersson, statistiker vid Brå till aftonbladet.se.

Förra året anmäldes cirka 1,3 miljoner brott till polis, tull, åklagare och Ekobrottsmyndigheten. Det innebär en ökning med 6 procent, jämfört med 2006.

En förklaring är enligt Leif Petersson att människors anmälningsbenägenhet ökar. Dessutom har polisen och andra instanser intensifierat arbetet för att upptäcka brott.

– Många av de anmälda brotten är så kallade spaningsbrott, exempelvis trafikbrott och narkotikabrott. De ökar på grund av att polisen har intensifierat sina spaningar och då hittar man ju fler, säger han.

Skadegörelse och bedrägeri

Anmälda skadegörelsebrott och bedrägeribrott svarade för större delen av den totala ökningen av anmälda brott. Skadegörelsebrotten ökade med 31 100 brott jämfört med 2006. Alla typer av skadegörelsebrott ökade, men mest ökade klottret mot kollektivtrafiken.

– Vi lokaliserade en stor del av den ökande skadegörelsen till Stockholms län. Det visade sig att man hade intensifierat insatserna mot skadegörelsen, i synnerhet inom lokaltrafiken. SL startade förra året en databas över skadegörelsen och har numera nolltolerans och anmäler all skadegörelse till polisen.

De anmälda bedrägerierna ökade med hela 34 procent. En tredjedel av den ökningen stod bedrägerier mot Försäkringskassan för. Deras siffra steg från cirka 2 600 till 8 100 anmälda brott, något som dock har sin naturliga förklaring.

– Försäkringskassan prioriterar i högre utsträckning kontrollarbetet och det verkar som om det har gett resultat. Man anmäler också brott i högre utsträckning än tidigare, säger Leif Petersson.

Våldsbrott ökar

Även de anmälda våldsbrotten ökar mot såväl män som kvinnor och barn. Siffran har ökat kontinuerligt de senaste trettio åren och förra året ökade de anmälda misshandelsbrotten med 6 procent, om man jämför med 2006.

– Anmälningsstatistiken pekar uppåt men det är svårt att dra några slutsatser. Men en teori är att folk blir medvetna och sänker tröskeln för att anmäla våldsbrott. Det finns studier som pekar i den riktningen.

I statistiken finns stora geografiska skillnader. Men enligt Leif Petersson betyder inte en hög siffra automatiskt att en ort är mer utsatt för brott än en annan.

– Höga siffror behöver inte vara dåligt. Om man ser till enskilda regioner så kan en hög siffra visa att man jobbat hårt med att stoppa en viss typ av brottslighet och då avslöjat fler brott än andra.

Enligt honom finns det några platser som är starkt överrepresenterade i statistiken.

– Det är de centrala delarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där rör sig väldigt mycket folk. Ett annat exempel är Sigtuna som har Arlanda vilket automatiskt medför höga siffror.