Nytt bakslag för Mattias Flink

NYHETER

Inget tidsbestämt straff för Flink

Livstidsdömde Mattias Flink får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt.

Högsta domstolen (HD) avslog på tisdagen hans ansökan om att få de tidigare avslagen prövade.

Som alltid när HD inte ger prövningstillstånd motiverar man inte beslutet.

– Det innebär också att vi inte lämnar några kommentarer eftersom det skulle uppfattas som en dom i sig, säger Lena Moore, justitieråd vid HD.

I och med avslaget står tingsrättens och hovrättens beslut fast.

Bägge domstolarna har tidigare vägrat Flink ett tidsbestämt straff med motiveringen att straffvärdet på hans gärningar är så högt att det nu saknas förutsättningar att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff.

Gäller flera mord

Flink nekas alltså tidsbestämning, trots att Rättsmedicinalverket tidigare i år bedömt risken för att han återfaller i brott som låg. Och trots att HD i våras kom med en vägledande dom där man skrev att det ska finnas en ”konkret och beaktansvärd” risk att den dömde återfaller i allvarlig brottslighet för att tidsbestämning ska nekas.

I den vägledande domen stod också att det inte är brottets straffvärde som ska avgöra tidsbestämningen utan att samhällsskyddet ska väga tyngst, det vill säga risken för återfall i grov brottslighet.

När risken för återfall är låg ska livstidsstraffet tidsbestämmas till mellan 18 och 24 år, skrev HD. Det högre straffet reserveras för särskilt grymma mord.

Men Josef Zila, docent i straffrätt, anser inte att HD med tisdagens beslut gått emot sin egen vägledande dom.

– HD:s dom gällde ett brott. I fallet Flink handlar det om flera brott, säger Zila till TT.

Den dåvarande fänriken Mattias Flink sköt i juni 1994 ihjäl sju personer och skottskadade tre i närheten av det regemente i Falun där han var förlagd. Han dömdes senare för sju mord och tre mordförsök.

Zila framhåller att tingsrätten ansåg att omständigheterna i Flinks fall var ”exceptionellt försvårande” och att brotten har ett mycket högt straffvärde.

Ger inte vägledning

Zila tycker dock inte att HD:s beslut på tisdagen är vägledande för vilken praxis som ska gälla vid sådana ovanliga rättsfall som i fallet Mattias Flink.

Lena Moore kan inte annat än att säga att domstolen bara kan ge vägledning genom att meddela prövningstillstånd. Och prövningstillstånd ger man bara om man anser att det behövs vägledande beslut och målet dessutom lämpar sig för ett sådant.

Mattias Flink ville ha sitt straff tidsbestämt till 24 år. Hade det beviljats skulle han ha släppts ut om två år då han avtjänat 16 år.

TT