Experten: Det arbete hon utför i Sverige ska skattas här

NYHETER

Pia Blank Thörnroos är rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor.

– Är man folkbokförd i Sverige så är också huvudregeln att man är obegränsat skattskyldig här, säger hon.

Foto: Foto: lotte fernvall
Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor.

När Aftonbladet intervjuar Pia Blank Thörnroos berättar vi att vi har granskat en känd persons barnflicka och redogör för ärendet, men nämner inte att fallet rör utrikesministerns familj.

Familjen hävdar att barnflickan är i Sverige mindre än sex månader per år.

– Då borde hon inte vara folkbokförd här, säger Pia Blank Thörnroos.

Lag om särskild skatt

– Om det är som de säger – att hon inte kommer upp i tiden sex månader och får ersättning för

arbete – så finns lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Det är en källskatt på 25 procent för det arbete som utförs i Sverige.

Men familjen hävdar att barnflickan skattar i Italien?

– Då kanske de har missuppfattat reglerna. Då får de dela upp det. Det arbete hon utför här får hon skatta för här.

Så hur man än ser på det ska hon betala skatt i Sverige?

– Ja, det kan man konstatera.