Migrationsverket ville hemligstämpla arbetstillståndet

Försökte stoppa insyn av offentligt dokument

NYHETER

Migrationsverket försökte stoppa insyn i beslutet om barnflickans uppehållstillstånd.

Att hon skulle jobba hos familjen Bildt hemligstämplades.

Först när Aftonbladet ifrågasatte handläggningen lämnades hela beslutet ut.

Aftonbladet har gjort flera förfrågningar hos Migrationsverket om barnflickan som är folkbokförd hos familjen Bildt på Östermalm i Stockholm.

Besluten är offentliga

Migrationsverket har fattat två beslut om hennes uppehålls- och arbetstillstånd. Sådana beslut är normalt offentliga.

Men Migrationsverkets handläggare bedömde att besluten innehöll uppgifter som skulle vara hemliga, enligt en bestämmelse som gäller verksamhet för kontroll av utlänningar och ärenden om svenskt medborgarskap.

Eftersom inget av detta var aktuellt då det gällde barnflickan begärde Aftonbladet en ny prövning. Migrationsverket beslöt då att lämna ut uppgifterna.

Här är skälen

Vad var det då som Migrationsverket tyckte var så känsligt?

Som framgår av dokumenten var det bland annat följande:

Att barnflickan är medborgare i Ukraina.

Att hon skulle bo hemma hos familjen Bildt.

Att arbetstillståndet endast gäller för arbete som barnskötare hemma hos Bildt i Stockholm.

Att en kopia av beslutet skulle gå till Anna Maria Corazza Bildt.