Åklagaren inte nöjd med Rödebydomen

NYHETER

Chefsåklagare Tommy Clevenhult skulle personligen vilja att Rödebydomen överklagas, men det är inte han som ska fatta beslutet.

Bollen ligger hos riksåklagaren (RÅ).

– Min uppfattning är att man ska gå vidare, men det vill jag diskutera med dem i Stockholm. Jag kan inte vara nöjd med utgången, att det inte blev någon påföljd, säger Tommy Clevenhult till TT.

51-åringen fälldes

Hovrättsdomen var en framgång för åklagaren genom att den 51-årige mannen som dödat en tonårspojke och skottskadat en annan fälldes för dråp och grov misshandel. Men han slapp straff, förutom skadestånd.

Senast den 18 december måste ett eventuellt överklagande till Högsta domstolen göras. Beslutet ska fattas av RÅ.

– Generellt sett är det RÅ ensam som förfogar över den frågan. Men det är självklart att vi fäster stort avseende vid vad den åklagare som drivit målet, och som kan det bäst, har för uppfattning, säger Nils Rekke, överåklagare vid RÅ:s brottsavdelning.

Hovrätten tog bland annat fasta på att mannen var påverkad av en allvarlig psykisk störning när han sköt och att han enligt en av de rättspsykiatriska experterna inte längre lider av allvarlig psykisk störning. Men experterna var oeniga om behovet av rättspsykiatrisk tvångsvård.

– Det beror ju på vilken expert man ska följa, kommenterar Tommy Clevenhult.

TT