”Det är viktigt att vi nu för en politik som är ansvarsfull”

Läsarna chattade med moderaternas partisekreterare Per Schlingmann

NYHETER

Just nu pågår moderaternas framtidskonvent. Under två dagar samlas partiet för att diskutera jobb, välfärd, miljö och integration.

– Vår utgångspunkt är: Hur ser Sverige ut 2010? säger partisekreterare Per Schlingmann till aftonbladet.se.

På fredagen chattade han med våra läsare.

Foto: Foto: BJÖRN LINDAHL
Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.

Patrik säger: Hur ser ni på att socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet bildar sin egen allians? dom har ju överlägset mer stöd än eran allians, vilket betyder att det blir regeringsskifte 2010, hur ska ni göra för att vinna igen?
Per Schlingmann säger: Hej, jag hoppas att de till slut kommer överens. I så fall kan vi få en bra valrörelse 2010 där två tydliga alternativ står mot varandra. Det är dock tydligt att de är väldigt oense. Vänstern vill chockhöja skatterna på inkomster och miljöpartiet vill snabbaveckla kärnkraften. Vi ska vinna 2010 och det kommer att ske genom att vi än vänsterns.
sosse säger: Jag tycker, trots allt, att ni sköter regeringsarbetet ganska bra men jag undrar hur ni ska få ner arbetslösheten. Det är något jag minns från förr, "kampen mot arbetslösheten".
Per Schlingmann säger: Hej, i grunden handlar det om att göra det lönsamt att arbeta, enklare att anställa, lättare att vara företagare och ha en arbetsmarknadspolitik som handlar om att matcha sökande med jobb. I de tider vi nu befinner oss i kommer mycket också att handla om att erbjuda mäniskor stöd för omställning.
Marbas säger: Varför ska invandrare som kommer till Sverige ge upp alla sina värderingar som de har växt upp med och som deras folk har? Är de svenska värderingarna på något vis bättre? Tänker på det så kallade "invandrarkontraktet"..
Per Schlingmann säger: Hej, jag tycker absolut inte att människor som kommer till Sverige ska ge upp sina värderingar. Sverige blir rikare av att människor från olika kulturer möts. Däremot är det viktigt att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Det handlar exemeplvis om jämställdhet; att Sverige är ett land där kvinnor också ska ges möjlighet till utbildning och arbete.
Erik O säger: Kan vi förvänat oss lägre arbetsgivareavgifter under de kommande åren, förutsatt att Moderaterna blir omvalda?
Per Schlingmann säger: Vi har på olika sätt sänkt arbetsgivaravgifterna, inte minst för företag som anställer unga medarbetare. Dessutom kommer nu en generell sänkning av arbetsgivaravgiften som en del av nästa års budget. Vi kommer absolut att föra en politik som skapar bättre villkor för företag och som leder till att de kan och vill anställa fler. Det kan ske på olika sätt, där lägre arbetsgivaravgifter är ett sätt.
Lisa säger: Hur ser moderaternas planer ut när det gäller kulturen? Finns det några strategier för en nationell bibliotekspolitik?
Per Schlingmann säger: Kulturen spelar en mycket viktig roll för Sverige. Från moderateras sida har vi valt att mycket tydligt prioritera ungdomskultur eftersom mötet med kultur i tidiga åldrar är viktigt. Jag tror själv att kultur för unga kan bidra till att ge unga människor möjlighet att reflektera över sig själv relativt andra (om hur vi ser på könsroller mm). När det gäller biblioteken så spelar de en viktig roll. Maila mig gärna på [email protected] så skickar jag mer information om detta.
säger: Hej Per! Var har moderaternas konserativa värderingar tagit vägen? Det är bara att se på frågan om könsneutrala äktenskap, där ni väljer en annan väg, än den konservativa.
Per Schlingmann säger: Hej och tack för frågan. Vi är ett parti som tar vår utgångspunkt både i liberala och konservativa värderingar. Jag tycker att vi befinner oss i en tid när klassiska konservativa värderingar om ansvar för naturen och kommande generationer spelar en viktig roll.
Ove säger: Hej,hur tänker regeringen få tillbaka dom pengarna till staten som man tappat på tex slopad förmögenhetsskatt utan att de drabbar dom som har det sämst ställt redan nu ekonomiskt
Per Schlingmann säger: Hej Ove. Syftet med att slopa förmögenhetsskatten var att få tillbaka kapital till Sverige som kan användas i skapanadet av nya jobb. Genom att föra en politik som ger fler jobb kan vi prioritera välfärden.
Walter säger: Hej Per. Varför skall man fortsätta att rösta på alliansen i nästa val, istället för den andra oeniga sidan?
Per Schlingmann säger: Hej, därför att vi har rätt politik för att utveckla Sverige så att vi blir ett bättre land för alla. I nästa val tror jag att det bland annat kommer att handla om att vi är bättre på att ta ansvar för ekonomin, föra en jobbpolitik, ta itu med integrationsproblem och föra en tuff klimatpolitik. Hör gärna av dig till mig ([email protected]) om du har egna idéer eller funderingar.
Patrik säger: Finns det några som helst planer på att sänka momsen, iallafall på vissa varor? Sverige har en av de högsta skatterna på varor i hela världen, skulle inte köpsuget bli större om varorna blev billigare?
Per Schlingmann säger: Hej, det är viktigt att vi nu för en politik som är ansvarsfull, tar itu med finanskrisen och lägger stort fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att ställa om sig. Därför har vår prioritering varit att sänka inkomstskattena, sänka arbetsgivaravgifterna och göra viktiga satsningar på infrastruktur och forskning.
Kulan säger: Ni har ju uppfyllt rätt många vallöften - varför kommunicerar ni inte ut det bättre?
Per Schlingmann säger: Du har helt rätt. Både i att vi har genomfört huvuddelen av våra löften, men också att vi kan bli ännu bättre på att nå ut med vad vi har gjort.
Daniel(S) säger: Hur ser moderaterna på Sveriges kommande EU ordförandeskap? Kommer Reinfeldt vara lika aktiv som hans franske kollega har varit under året?
Per Schlingmann säger: Hej, Sveriges ordförandeskap kommer att bli mycket viktigt. Det sker i en tid både med sämre konjunktur, men inte minst då klimatfrågan står på agendan. Under samma höst äger FN:s klimatmöte i Köpenhamn rum då ambitionen är att komma överens om ett globalt avtal som minskar utsläppen av växthusgaser. Detta är vår huvudprioritering tillsammans med andra viktiga frågor som jobb och att motverka internationell brottslighet.
bosse l säger: varför kör ni över kd i äktenskapsfrågan?
Per Schlingmann säger: Hej Bosse. Vi har varit noga med att visa respekt för de olika uppfattningar som finns i äktenskapsfrågan, både mot andra partier, men också internt i moderaterna. Jag tycker att vi har kommit fram till en lösning som gör det möjligt för de som har en annan uppfattning att tydligt kunna markera detta.
Coffe säger: Jag har sett i handlingarna inför ert konvent att ni skall verka för mer jämställd möjlighet till vård och medicin. Ni nämner där ledgångsreumatism som exempel. Samtidigt är det som bekant så att olika mediciner hjälper olika reumatiker olika bra. Kommer ni även verka för att nya mediciner skall komma fram som även når de reumatiker (och andra funktionshindrade) som inte hjälps av nuvarande mediciner. Kommer ni alltså verka för verklig jämställdhet inom sjukvården?
Per Schlingmann säger: Tack för en mycket intressant fråga. Mitt spontana svar är givetvis ja. Jag tar med mig din fråga till Filippa Reinfeldt som leder detta arbete. Maila mig gärna fler tankar ([email protected]) så lovar jag att föra vidare dem till arbetsgruppen om sjukvård.
Kristofer säger: Hej, alliansen ligger tyvärr i underläge vad gäller opinionmätningarna för tillfället. Hur ser Moderaterna på att Sverigedemokraterna troligen kommer in i riksdagen 2010. Kommer alliansen att stå upp mot dem genom att hellre sitta i opposition än att regera med stöd av SD, ett främlingsfientligt parti? En fråga som inte bör nonchaleras.
Per Schlingmann säger: Hej, genom att visa att vi har rätt politik för att göra Sverige bättre ska vi se till att väljarna röstar på oss och inte andra partier. I förra valet kom de in i väldigt många kommuner och vi antog då en mycket tydlig policy om att inte samverka eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Denna policy kommer också att gälla framåt. Det är viktigt att markera den stora skillnaden som finns mellan Sverigedemokraterna och oss. De ser invandrare som problem. Vi ser människor som kommer från andra länder som en möjlighet. Problemet är att vi fört en politik där de inte givits möjlighet att arbeta och göra rätt för sig.
peter säger: Hur väl kommer Sverige stå sig inför den kommande lågkonjunkturen?
Per Schlingmann säger: Hej, Tack vare att vi fört en ansvarsfull ekonomisk politik står vi oss nu väl jämfört med många andra länder (jag träffade själv personer från Island för ett tag sedan som befinner sig i ett extremt kritiskt läge). Nu handlar det dock om att fortsätta föra en ansvarsfull politik och lägga kraft på att skapa förusättningar för omställning. Låt oss också komma ihåg att det är tack vare en ansvarsfull politik som vi nu kan genomföra de aktiva åtgärder som nu kommer: lägre skatter för vanliga löntagare, sänkta arbetsgivaravgifter, satsning på vuxenutbildning och viktiga investerigar i infrastruktur och forskning. Samtidigt befinner vi oss i ett mycket osäkert läge och det är viktigt att vara alerta och aktiva.
Per Schlingmann säger: Tack alla som ställt frågor

ARTIKELN HANDLAR OM