M antog nya krav på asylsökande

NYHETER

Det blev debatt om moderaternas krav på hårdare tag mot asylsökande. Men när det var dags att fatta beslut vann partiledningens linje. Den innebär att asylsökande ska erbjudas plats i anläggningsboende. Den som väljer eget boende (EBO) får lägre ersättning och den som slår sig ner hos släktingar och vänner i överetablerade kommuner får ingen ersättning alls. Socialtjänstlagen ska skrivas om.

– Tanken med EBO var inte fel. Men det ledde till utanförskap, arbetslöshet och trångboddhet. Det är ingen rättighet att vara bidragsmottagare, sade Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm, som ansvarat för gruppen som tagit fram de nya förslagen integration.

Den som kan försörja sig själv behåller rätten att bosätta sig var som helst.

Men ett antal ombud argumenterade emot.

"Bättre att belöna"

– Är det något som jag tycker illa om är att staten bestämmer vad man ska göra, sade Anders Serestad. Det är mycket bättre att belöna än att straffa.

– Det kan vara rätt att reducera ersättningen men att säga att man inte ska få någonting alls är att gå alldeles för långt, sade Peter Carpelan.

– Ska vi ställa människor på bar backe. Det kan få orimliga konsekvenser, varnade Jörgen Rundgren.

Skåneombuden var mer nöjda.

Gick till votering

Gunilla Nordgren kommer från Svedala där Sverigedemokraterna blev tredje största parti.

– Nu kan vi både ge människor chansen att komma hit och ta ner Sverigedemokraterna från tredjeplatsen, sade hon.

Förslaget gick till votering. Drygt vart tredje ombud föreföll att rösta emot.

Invandrarkontrakt antogs

Det omdebatterade förslaget om ett kontrakt ska upprättas för nyanlända, där den enskildes rättigheter men också skyldigheter slås fast, fick däremot mest ros av ombuden. I kontraktet ska det också finnas information om svenska spelregler och lagar.

Efteråt summerade Ulf Kristersson:

– Vi vill ge ett öppet men krävt budskap. Välkommen hit men försörj dig själv.

TT