Piratjägare till Somalia

Försvaret skickar sju officerare som ska delta i EU:s jakt på pirater i Somalia

Foto: AFP
Den Liberia-flaggade kemtankern Biscaglia, fotograferad efter att den kapades påå fredagen 28 november.
NYHETER

Sverige skickar sju officerare från försvarsmakten till Somalia för att delta i EU:s särskilda piratkommando, EU NAVFOR ATALANTA.

”Sverige bör bidra till styrkan och säkerställa insyn och möjlighet till påverkan”, skriver försvarsminister Sten Tolgfors i beslutet.

Foto: AFP
Det grek-maltesiska fartyget MV Centauri släpptes samma dag.

Det är i början av december som EU:s insats för att bekämpa piraterna i Somalia förhoppningsvis kan komma igång. Till insatsen har Sverige beslutat att skicka sju officerare som ska placeras i EU NAVFOR:s operativa högkvarter och styrkehögkvarter.

Skickar tre fartyg

Tidigare i november avslöjade också försvarsminister Sten Tolgfors att Sverige kommer att skicka tre fartyg med besättningar till Somalia för att delta i FN:s insats för att skydda mattransporter till Somalia. Rekrytering till insatsen pågår.

I en promemoria till näringsdepartementet understryker sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson vid Sjöfartsinspektionen också vikten av att Sverige skaffar sig beredskap för den händelse att ett svenskt fartyg kapas, eller att svensk besättning faller i piraternas våld.

”Om någon av dessa händelser inträffar är det enligt Sjöfartsinspektionen viktigt att en beredskap finns för ett snabbt svenskt agerande i samverkan mellan staten, Sverige Redareförening, de sjöfackliga organisationerna och det berörda rederiet”, skriver han.

”Rules of engagement”

Sjöfartsinspektionen pekar också på de problem som funnits kring straffrätten. I några fall har pirater gripits av utländska styrkor men då har problemet uppstått att man inte vetat vilka regler som gäller för ingripande eller var de gripna ska överlämnas. Länder med örlogsfartyg utanför Somalia har därtill haft bekymmer med ”rules of engagement”, alltså under vilka förhållanden man får ingripa.