Selen bromsar hiv

Hiv-virusets förökning bromsades ed 90 procent

NYHETER

Selen bromsar hiv-virus och kan bli ett billigt och effektivt komplement till aidsmediciner.

En grupp amerikanska forskare har lyckats utröna vad som gör att selen minskar tillväxten av hiv-virus. En cellstudie visar att vissa selenrika proteiner i blodet angriper hiv-proteinet Tat som spelar en nyckelroll när viruset förökar sig.

När selenet ökades bromsades hiv-virusets förökning med 90 procent för att sedan fyrfaldigas när halten selenprotein minskades.

Anders Sönnerborg, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge säger till Svenska Dagbladet att han tror att upptäckten kan få stor betydelse i tredje världen som en billig behandlingsmetod i kombination med andra behandlingar.

De amerikanska forskarnas rön publiceras i Journal of Biological Chemistry.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM