Det kan bli lagligt att knarka i Schweiz

På söndagen folkomröstar landets invånare

NYHETER

Det kan bli fritt fram att röka marijuana och hasch i Schweiz.

Idag folkomröstar befolkningen om förslaget att avkriminalisera cannabis.

Förespråkarna anser att det är bättre att drogkonsumtionen sker öppet än under förbud på den svarta marknaden.

Söndagens folkomröstning kan göra Schweiz till världens mest drogliberala land skriver Svenska Dagbladet. Förslaget, som stöds av missbrukarexperter och flera politiska partier, innebär att det skulle bli lagligt att konsumera cannabis för personligt bruk om man är över 18 år.

"Bättre att det säljs öppet"

För fyra år sedan röstade landets parlament nej till att tillåta cannabis. Trots beslutet visar en ny undersökning att marijuanarökning är ganska vanligt. 28 procent av alla schweizare mellan 15 och 39 år har rökt en joint och 8,6 procent av hela befolkningen röker regelbundet.

Förbudet har inte minskat rökningen av marijuana och hasch. Det är ett av argumenten som förespråkarna till det nya föreslaget lyfter fram i debatten. Andra argument som hörs är att det är bättre om rökningen sker under reglering och i öppenhet än på "svarta marknader".

Idag importeras marijuanan av drogmaffian och säljs på gatorna. Med det nya förslaget skulle THC-halten tydligt deklareras och den skulle säljas under tydliga regler i affären.

–Sådana regleringar är bättre för att skydda unga som annars köper marijuana och hasch på svarta marknaden, säger den socialdemokratiska parlamentarikern Maria Roth-Bernasconi till Svenska Dagbladet.

"Leder till tyngre droger"

Dessutom hävdar förespråkarna att drogen är relativt ofarlig och att kriminaliseringen belastar rättssystemet.

Men det finns naturligtvis även många kritiska röster som hoppas att befolkningen kommer att rösta nej till förslaget. Motståndarna anser att marijuana är en inkörsport till tyngre droger och att en legalisering sänder ut fel signaler. De lyfter även fram de hälsofarliga riskerna med rökningen.

Grannländerna oroliga

Pascal Couchepin, landets inrikesminister, har varnat för att Schweiz kan bryta mot internationella konventioner om cannabiskonsumtionen blir tillåtet. Grannländerna är oroliga för att en ny lag skulle innebära en drogturism och en ökad smuggling över gränserna.

Opinionsundersökningar visar att befolkningen är delad i två jämnstora läger vad gäller en cannabislegalisering skriver Svenska Dagbladet.