Pressens opinionsnämnd fäller aftonbladet.se

NYHETER

Den 12 december 2007 publicerade aftonbladet.se en artikel som hade rubriken Anhöriga: Han giftmördades. Artikeln handlade om en svensk man som varit bosatt på en namngiven ort i Thailand. Hans ålder, yrkesverksamhet och tidigare bostadsort i Sverige angavs. Det stod att mannen hade avlidit under mystiska omständigheter.

Enligt tidningen hade mannen några månader tidigare vunnit flera miljoner på ett thailändskt lotteri. När han skulle åka för att hämta pengarna blev han plötsligt sjuk och han avled senare. Vänner till mannen var övertygade om att han gift-mördats. Svensk polis hade begärt ut sjukjournalerna från Thailand. Enligt tidningen stod den thailändska kvinna som mannen gift sig med under 2007 i fokus för polisens intresse.

Mannens båda söner anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). De anförde att tidningen hade agerat ytterst oetiskt i rapporteringen om händelsen. Det var mycket lätt att identifiera fadern med ledning av uppgifterna i artikeln. Att fadern skulle ha giftmördats var spekulationer och familjen kände ännu inte till dödsorsaken. Ingen anhörig hade påstått att deras far hade gift-mördats. På grund av rubriken var det flera släktingar och vänner som trodde att det var sönerna som gått till pressen. Artikeln innehöll många felaktiga uppgifter.

aftonbladet.se hade full förståelse för att anmälarna reagerat på artikelns fel-aktiga rubrik. Den ansvarige utgivaren bad om ursäkt. Samtidigt som de felaktiga upp-gifterna uppmärksammats togs hela artikeln bort från nätet. Tidningen hävdade dock att när en person som vunnit en stor summa pengar hade avlidit under mystiska omständigheter och polisen hade inlett en förundersökning så hade det ett allmänintresse. Att en bredare allmänhet skulle kunna identifiera mannen med ledning av artikeln var inte troligt.

Tidningen tillbakavisade de flesta av sakfelen som anmälarna påpekat. Artikeln byggde på ett flertal trovärdiga källor i mannens närhet.

aftonbladet.se inkom med en uppföljande publicering som hade intagits den 20 februari 2008. Av notisen framgick att det inte kunnat fastställas att mannen vunnit på lotteri.

PO ansåg att tidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd. Skälen var följande:

Uppgiften om att en svensk man som var bosatt i Thailand avlidit under mystiska omständigheter, vilka föranlett en polisutredning i Sverige, kan anses ha ett visst allmänintresse. Thailand är ett populärt resmål och många svenskar har valt att bosätta sig i landet. Samtidigt kan jag inte finna att de mer detaljerade uppgifterna om mannens väl och ve, exempelvis mannens tidigare bostadsort i Sverige, vem han var gift med och att han skulle ha vunnit på lotteri hade ett sådant nyhetsvärde som motiverade den ingående rapporteringen.

Av vikt för den fortsatta bedömningen är emellertid graden av utpekande. Enligt min mening var mannen åtminstone utpekad inför den krets som hade kännedom om att han flyttat till Thailand. I och med att den döde förefaller ha varit en person med ett stort kontaktnät på orten där han bodde ligger det nära till hands att anta att även de som inte hade full inblick i förhållandena fick sådan insyn att de kunde räkna ut vem publiceringen handlade om. Därmed fick allmänheten också uppfattningen om att man-nens söner trodde att han mördats.

Att mista en förälder i förtid är en tung upplevelse där chock blandas med sorg. Att sedan se det inträffade skildrat som ett mord på löpsedel och nyhetssidor i en stor tidning, varvid i stort sett allt stoff visar sig grundat på lösa antaganden och spekulationer, måste vara svåruthärdligt, särskilt som det står klart att den omskrivne döde är möjlig att identifiera bland dem som kände honom. aftonbladet.se:s slarviga artikel visade lika litet hänsyn till det påstådda brottsoffret som till hans anhöriga.

Pressens Opinionsnämnd instämde i PO:s bedömning och ansåg att afton-bladet.se skulle klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Beslutet (2008-11-11) i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och Pressens Opinionsnämnds hemsida www.po.se.