Vill ge elever rätt att överklaga betyg

"Skapar en ökad känsla av rättssäkerhet"

NYHETER

C och Kd vill ge missnöjda elever rätt att överklaga sina betyg.

– Betygssättning är myndighetsutövning och juridiskt sett anser jag att en elev måste ha chans att överklaga, säger Sofia Larsen, c, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, till Svenska Dagbladet.

Centerpartiet och Kristdemokraterna vill stärka elevernas rättssäkerhet och ge dem rätten att överklaga betyg.

Centerpartiet föreslår att rätten att överklaga ska gälla elever som går ut nian och årskurs tre på gymnasiet.

En orsak till att eleverna inte skulle ha fått en rättvis bedömning kan vara att de har en infekterad relation med läraren.

"Kan ju vara så att det låser sig"

– Det kan ju vara så att det låser sig i en relation, och att man blir orättvist bedömd, säger Sofia Larsen, c, till Svd.

Men även om frågan anses vara en viktig principfråga för att öka elevernas möjligheter till rättvis bedömning finns det oro för att systemet kommer att missbrukas.

– Det är en rättssäkerhetsfråga. Men det är inte något man ska kunna ta till hur som helst, utan det måste omgärdas av ett regelverk, säger Gunilla Tjernberg, kd, ledamot i utbildningsutskottet, till Svd.

M och fp skeptiska

Frågan diskuteras mellan Allianspartierna men ännu har vare sig Folkpartiet eller Moderaterna tagit ställning för förslaget. Mats Gerdau, m, varnar för en enorm byråkrati om det införs och utbildningsminister Jan Björklund, fp, är också skeptisk.

Han menar att elevens resultat är en sammanvägning mellan prestationen på lektionerna och provresultateten. Därför är den ansvariga läraren den enda som kan göra en samlad bedömning.

Trots det ser han fördelar med förslaget som han anser "skapar en ökad känsla av rättssäkerhet", skriver Svd.