Bloggarna rasar mot Luciarektorn

"Skäms på dig"

NYHETER

Freddy vann omröstningen om att bli årets Lucia på Södra skolan i Motala. Trots att Luciakandidaten fick majoritet av rösterna ogiltighetsförklarade skolans rektor, Birgitta Westerberg valet. Detta är något som har upprört bloggarna.

”Skäms på dig Birgitta Westerberg”, skriver bloggaren Nattportiern, som även undrar om skolans rektor har förstått innebörden av demokrati. ”Hur kommer det sig att han ens får vara med i omröstningen om det inte är ok att vinna”, skriver hon.
Fredrik Sahlin, 41, från Nacka håller med Nattportiern och skriver i sin blogg: "Vilken ärkekonservativ rektor. Om nu eleverna i demokratisk ordning har valt Freddy tycker jag det är rejält korkat av rektorn att inte respektera elevernas val."

Läroplanen

Bloggaren Ludwig Sörmlind vill informera rektorn om vad Skolverket säger i ” Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 ”:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt”, står det att läsa i läroplanen.

Lucias blodiga historia

I bloggen Whatthefuckdotcom vill bloggaren påminna om Lucias historia och att i det sambandet inte spelar någon roll om Lucia är en man eller inte. ”Den svenska Lucian är tjej, blond, blåögd och vacker. Riktiga Lucia var svarthårig, hade inget med lussebullar att göra och före sin död rev hon ut sina ögon och sände dem till sin älskade. Därav det fina röda bandet kring midjan. Om nu den riktiga Lucia var mörkhårig och blodig och vi gjort henne till blond och vacker varför inte göra henne till grabb också?”

"Låt Lucia vara en ung kvinna"

Trots att de flesta bloggare tycker att rektorn gjorde fel som nekade Freddy rollen som Lucia finns det några bloggare som föredrar en mer traditionell bärare av ljuskronan. I bloggen Mad World – en blogg om nöje och missnöje, stort och smått, går det att läsa: ”Jag ser det inte som något annat än att killarna vill visa sin makt, att de ska bestämma hur det ska vara och vill köra över rektorer, lärare och framför allt tjejerna.”

Ordförande och gruppledaren för folkpartiet i Skövde, Mikael Wendt, håller med Mad World och tycker att vi ska vara rädd om våra traditioner. ”Lucia är en tradition av få som vi har i ett mörkt vinterlandskap. Legenden om Lucia är värd att värna. Låt Lucia vara en ung kvinna även i framtiden skriver han.

Läs även: