Lågt förtroende för domstolarna

"Domsluten skrivs på
ett ofta obegripligt sätt"

NYHETER

Endast sex av tio har stort förtroende för de svenska domstolarna.

Det sämsta resultatet på 25 år.

– Detta måste domstolarna göra något åt, skriver Sigurd Heuman och Fredrik Bohlin i Förtroendeutredningen i DN-debatt.

Förtroendet för de svenska domstolarna är sämre än i början på 80-talet. Domarna undviker medierna och skriver obegripliga domar, menar de två artikelförfattarna.

I dag lämnade Förtroendeutredningen in sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask, m, om hur förtroendet för domstolarna ska ökas.

Färre vittnen ställer upp

I dagens DN-debatt skriver Sigurd Huemann, särskild utredare och Fredrik Bohlin sekreterare i Förtroendeutredningen att att det finns flera allvarliga konsekvenser av att inte fler har stort förtroende för rättsväsendet. Bland annat anses färre vittnen och målsäganden vilja ställa upp frivilligt i rättsprocesser.

Flera åtgärder föreslås nu för att stärka förtroendet. Bland annat att särskilda mediedomare borde utses och att domsluten måste skrivas på ett för de inblande mer begripligt sätt.

Problemet är "att domarna ofta brister i läsbarhet." "Vi menar att nuvarande domskrivningsideal måste ges upp", skriver de i debattartikeln.

Bättre på att möta medierna

En annan viktig åtgärd är att bli bättre på att informera allmänheten. Enligt författarna spelar medierna en viktig roll i den processen. Problemet är att många domare har en alltför passiv och försiktig attityd till press, radio och tv.

Som lösning på problemet föreslås att särskilda mediedomare ska utses bland domstolarna. Ytterligare förslag är en presstjänst som ska ge enskilda domare stöd vid kontakter med medierna.

Nej till tv-sända rättegångar

Ett annat alternativ som diskuteras är mediesända rättegångar. Men författarna befarar att tv-kanalerna skulle fokusera för mycket på dramaturgin. Vilket skulle leda till att folkupplysningsidén inte blir framgångsrik.