”Sverige kommer inte gå under”

Magnus Henrekson, VD för Institutet för näringslivsforskning om framtiden för Volvo, Saab - och Sverige

NYHETER

Sverige står inte och faller med bilindustrin.

Det säger Magnus Henrekson, VD för Institutet för näringslivsforskning.

Hans grundtips är att Volvo klarar sig, medan framtiden för Saab ser mörkare ut.

Hur viktig är personbilsindustrin för Sverige?

– Den är inte lika viktig som den en gång har varit. Att tillverka 150 000 bilar kräver inte alls lika många sysselsatta som förr. I dag är det mycket varor som importeras utifrån. I storstäder som Göteborg har man en större förmåga att ställa om än vad mindre orter har.

Globalt har bilindustrin ökat med 20 miljoner sålda bilar på 10 år. Sverige har haft en gyllene chans att följa med den ökningen, men det har man inte lyckats med. Underleverantörerna har varit för dåliga på att skaffa sig andra kunder än bara Volvo och Saab.

Klarar sig Sverige utan bilindustrin?

– Absolut. Sverige kommer inte att gå under. Däremot blir det omställningar och svårigheter under en tid. Men det handlar om en strukturomvandling och det repar man sig från. När vi ser tillbaka kommer vi att se att det har växt fram nya verksamheter som vi i dag inte vet något om. Det gäller att förlita sig på att det finns företagsamma människor i Sverige som anställer de som friställs. Men det sker naturligtvis inte över en natt. Under några år framåt stiger arbetslösheten.

Vad skulle hända om Volvo och Saab helt försvann från Sverige?

– Att Volvo helt skulle försvinna och läggas ner, det tror jag är osannolikt. För Saab är läget mer prekärt. I dag har man 4 000 anställda i Sverige men sett till Sverige som helhet så skulle en nedgång i byggindustrin med 250 000 anställda vara mycket värre. Om byggindustrin går ner med 30 procent så pratar vi om 70 000 - 100 000 jobb som kan försvinna. Det är en mycket större sak. Men för svenskarna har Saab personvagnar en viktigare identitet än företagen i byggbranschen och därför får en nedgång där inte den här laddningen.

Hur många jobb är i fara om Volvo och Saab försvinner från Sverige?

– Det är inte alltid så att om en arbetsplats läggs ner så försvinner motsvarande antal jobb. Nya företag kommer in och nya verksamheter startas. Det skapas ungefär 400 000 nya jobb varje år inom näringslivet, ungefär lika många som försvinner. Det är det här som vi ska ha välfärdsstaten till, att hjälpa till med omstruktureringar.

Finns det något positivt med att Ford och GM nu överväger att sälja Volvo och Saab?

– Man måste alltid leta efter det positiva. Det finns inget annat vettigt förhållningssätt. Det positiva kan komma om man hittar en ägare som har kraft och vilja att se Saab och Volvo som ett viktigt komplement till det egna bilsortimentet. Har vi tur så kan det bli bra. Ford och GM har varit dåliga ägare.

Vad tror du kommer att hända nu?

– Personligen tror jag att Volvo kommer att överleva på ett eller annat sätt. Det kan till och med gå bra för dem. För Saabs del är det mycket mer tveksamt. Senaste gången Saab tjänade pengar var 1995 eller något liknande.