USA:s militära datorer angripna

Påverkade militärens Centrala kommando där krigen i Mellanöstern och Centralasien planeras

NYHETER

USA:s försvarsdepartement har utsatts för ett IT-angrepp som beskrivs som allvarligt och omfattande.

Ett program specialdesignat för militära nätverk har trängt igenom brandväggarna och angripit viktiga datorsystem.

Amerikanska regeringsdatorer utsätts konstant för en ström av olika attacker och virus. Det senaste intrånget i militärens datorer beskrivs dock som mer raffinerat.

Vapnet var ett skadligt program, ett så kallat ”malware”. Det tog sig in i försvarsdepartementets datorer, trängde in i topphemliga nätverk och påverkade datorer som används i krigszonerna Irak och Afghanistan.

Bland annat påverkades militärens Centrala kommando där krigen i Mellanöstern och Centralasien planeras. Angreppet var så allvarligt att en särskild rapport lämnades till president Bush.

Modifierat

Programmet som användes är av en typ som länge cirkulerat på amerikanska datorer. Att programmet plötsligt är kapabelt att tränga in i militära system tyder på att det modifierats för just detta syfte.

Programvaran fungerar som en spridningsmekanism för andra program. Det infekterar en dator och skapar en dörr där det går att ta sig in i systemet utifrån.

– Det installerar sig själv på alla olika hårddiskar på datorn. Därefter gömmer den en backup på sig själv någonstans. Sen börjar den ladda ner filer från internet, säger David Lindahl, ingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Fjärrstyrd

Ryssland har pekas ut som en möjlig förövare. Det tror David Lindahl beror på att programmet försökt ladda ner filer från en dator som står i Ryssland. Det behöver dock inte betyda att Ryssland ligger bakom, datorn kan lika gärna vara fjärrstyrd.

Hur allvarligt angreppet är beror på vilka filer programmet försökte ladda ner. Tänkbara alternativ är fjärrstyrningsprogram, spionprogram eller program som orsakar skada på systemen. Det är också troligt att intrånget är en övning.

– Man har ett vapen färdigt och då släpper man ut det och ser vad som händer. Man vill veta hur stort genomslag det fick.

FAKTA

Malware

Malware är en förkortning av engelskans ”malicious software” (illasinnad mjukvara). Det är ett generellt namn för ett datorprogram som är avsett att orsaka skada.

Samlingsbegreppet ersätter tidigare begrepp som mer fokuserade på hur ett särskilt program sprider sig. Till exempel virus, maskar och trojaner.

Malware kan användas som ett så kallat IT-vapen genom att programmet till exempel raderar information, fjärrstyr en dator, samlar in information eller ändrar inställningar på datorn.

Källa: FOI

Olof Jönsson/TT