3 tänkbara scenarier – det händer med Saab och Volvo

Matts Carlsson, fordonsanalytiker.
NYHETER

1. Ford säljer Volvo personvagnar till en tillfällig ägare som kan sälja bolaget när konjunkturen är bättre.

– Möjligen att AB Volvo skulle gå in tillfälligt för att inte Volvo pv ska läggas ner.

2. Ford knoppar av den europeiska verksamheten för att få amerikanska skattepengar för tillverkningen i USA. Samtidigt behåller man ägarandelar i de europeiska verksamheterna.

– Det bedömer jag som osannolikt. Det vore ju att förlänga pinan för Ford.

3. Ford och GM slår ihop Volvo och Saab till ett gemensamt bolag och säljer det.

– Det ser jag som helt osannolikt.

1. GM låter Saab gå upp i Opel och knoppar av det gemensamma bolaget från General Motors.

– Det ser jag som fullt möjligt. Om de bildar ett europeiskt bolag kan man visa för den amerikanska regeringen att deras skattepengar bara går till verksamheten i USA.

2. Saab köps upp av en annan stor fordonstillverkare.

– Det är inte alls ologiskt. Det kan bli en ny spelplan för bilmärket.

3. GM och Ford slår ihop Saab och Volvo till ett bolag och säljer det.

– Det tror jag inte alls på. Jag tror snarare att någon annan aktör går in i Saab eller Volvo och hjälper dem tillfälligt. Det kan vara Volkswagen-ägda Scania, AB Volvo eller den svenska staten.