”Vänta med att binda lånen”

Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson chattade med läsarna

NYHETER
Ingela Gabrielsson.

Ingela Gabrielsson säger: Hej, nu är jag här och kan börja svara på frågorna!

Niclas säger: Vad tror du blir sparares reaktion på räntesänkningen?

Ingela Gabrielsson säger: Hej Niclas, för den som sparar på ett sparkonto innebär räntesänkningen att sparräntan sjunker. Det blir viktigt att se över sitt sparande och sprida det på olika sparformer.

-------------------------------------

Johan säger: Hej När tycker du att det är läge att binda lån och om, på vilken tid skall man binda enligt dej?

Ingela Gabrielsson säger: Hej Johan, Jag tycker inte du ska binda dina lån just nu. Boräntorna kommer förmodligen att gå ner ytterligare framöver. Det är svårt att säga exakt när det är lämpligt för dig att binda dina räntor. En variant är att dela upp lånen och ha någon del rörligt och någon del bunden.

-------------------------------------

Magnus säger: Hej! När är det smartast att amortera på bolånet - när räntan är hög eller när räntan är låg?

Ingela Gabrielsson säger: Hej Magnus, att amortera på bolånen är ett slags sparande. Har man stora bolån tycker jag att man ska amortera oavsett ränteläge. Räntan går upp och ner som vi har sett och genom att amortera lindrar man effekteran av räntans svängningar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mia säger: Hej Ingela, jag är i en process att sälja hus i början på nästa år. Så för mig är detta också bra. Jag undrar hur länge du tror att detta håller i sig? Att räntan inte ökar menar jag.

Ingela Gabrielsson säger: Hej Mia, Riksbankens egen bedömning är att reporäntan bedöms ligga kavr på den här nya nivån hela nästa år. Men det är även andra faktorer som påverkar boräntorna, till exempel marknandsräntorna och priset på bankens egen upplåning. Min uppfattning är dock att vi kommer att se en lägre nivå på boräntorna under nästa år.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nils säger: Hej Ingela, kommer detta även sänka storbankernas sparränta med lika mycket som styrräntan eller hur ligger det till? Tack

Ingela Gabrielsson säger: Hej Nils, reporäntan påverkar bankernas inlåning- och utlåningsränta. Det betyder att sparräntan kommer att gå ner, men även ränta på vanliga banklån ( ej bolån). För att få reda på hur just ditt sparande påverkas rekommenderar jag att du kollar med din bank.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna säger: Hej Ingela, vi gjorde "tabben" att binda strax innan den största höjningen i år för två år framåt från att ha haft obundet. Var detta en rejäl tabbe eller kan efter sänkningarna ränta gå upp ordentligt igen? Vi lyssnade på varningar från föräldrar som hade tog lån strax innan 90-talskrisen.

Ingela Gabrielsson säger: Hej Anna, min tro är att räntan kommer att vara låg nästa år. Vad vi kan lära oss av den seanste tidens händelser är att det kan svänga snabbt och det kan naturligtvis ske igen, beroende på hur ekonomin utvecklas. Fördelen ni har med bundna lån är just att ni inte behöver fundera eller oroa er över era lånekostnader, de är stabila under den här tvåårsperioden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Günther säger: Hej Ingela! Har inga skulder, däremot sparkapital, får just nu bunden av Er 5% ränta på dessa pengar, vad göra i framtiden?

Ingela Gabrielsson säger: Hej, just nu är ditt sparande väl placerat! Hur du ska göra i framtiden kan jag inte tipsa om nu, det beror på vad vi har för ränteläge och börsläge när du ska placera om ditt kapital. Då rekommenderar jag att du pratar med en rådgivare på bank.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agneta säger: Hej Ingela! Hur blir det med min räntefond? Hur påverkas den, negativt eller positivt.

Ingela Gabrielsson säger: Hej, det beror på vilken typ av räntefond du har och hur den har placerat ditt sparande. Kontakta din bank och be att få klarhet i hur din räntefond fungerar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

My säger: Ska man vara "på" och tjata på sin bank för att få sänkt bolåneränta (som följer riks}bankens ränta) eller sänker bankerna allas obundna räntor per automatik?

Ingela Gabrielsson säger: Hej, om du har rörlig ränta på dina lån, följer den räntan med när banken höjer eller sänker sin rörliga boränta.Du behöver inte göra något. Bolåneräntan följer inte exakt Riksbankens reporänta utan det är många andra faktorer som också spelar in.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonas säger: Vad innebär detta för alla som inte äger en bostad? Studenter, familjer som hyr, etc.

Ingela Gabrielsson säger: Hej, reporäntan påverka bankernas sparränta och utlåningsränta för banklån.Men Riksbankens ambition är att påverka ekonomin positivt så att vi inte hamnar i alltför djup lågkonjunktur. Det påverkar företagens investeringsvilja, jobben, hushållens konsumtion och mycket annat. På så sätt blir vi alla påverkade av dagens beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moderator säger: Vi tar tre frågor till...

Ingela Gabrielsson säger: OK!

Ann-Carolin säger: Hej, Jag har en 3-månaders ränta som bands till 5,68 den 11 november. Kommer den att påverkas neråt?

Ingela Gabrielsson säger: Hej, en tremåndersränta gäller i tre månader, sedan ändras den. När nuvarande tremåndersperiod är slut kommer din ränta troligtvis att sänkas till den nivå tremånadersräntan har vid det tillfället.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per säger: Hej Ingela! Nu när reporäntan kommer ligga på 2%, varför kan då inte vi låntagare få låna till 3 eller 3,5% ränta av banken? 1,5% i vinst lär väl räcka för banken att tjäna. Största delen av sänkningen med 1,75% borde ju komma bankens kunder till godo i första hand nu när många villaägare med höga lån riskerar att få lämna hus å hem.

Ingela Gabrielsson säger: Hej,det är inte så att bolåneräntan helt följer reporäntan svängningar. Även marknadsräntorna har stor betydelse. Men en av tankarna bakom Riksbankens beslut är att få ner nivån på boräntorna och min tro är att vi kommer att få se en nedgång, men inte lika stor som dagens räntesänkning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annika säger: Hej Ingela! Vi ska köpa hus på måndag, vi har redan betalat handpenningen sedan tidigare. Hur ska vi lägga upp lånen tycker du? Rörlig/fast?

Ingela Gabrielsson säger: Hej, Gratulerar till köpet! Som läget är just idag så är rörlig ränta att föredra, men en god ide är också att dela upp lånet i två delar, en med tremånaders rörlig ränta och en med bunden ränta.Då är ni inte lika sårbara om ränteläget svänger igen.

Moderator säger: Vi tackar läsarna och Ingela Gabrielsson för dagens ränte-chat. Läs mer om dagens rekordstora sänkning på aftonbladet.se .