S, v och mp vill skapa gemensam regeringsplattform

Vill bilda koalitionsregering – vänsterpartiet accepterar budgetregler

Foto: scanpix
Peter Eriksson (mp), Mona Sahlin (s), Maria Wetterstrand (mp) och Lars Ohly (v) höll på söndagen en gemensam presskonferens.
NYHETER

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ska presentera en gemensam regeringsplattform.

Målet är att bilda en rödgrön koalitionsregering efter valet 2010.

Det avslöjade Mona Sahlin (s), mp:s språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand och Lars Ohly (v) på en presskonferens i dag.

– Vi vill kunna erbjuda en rättvis politik till valet. Vi har samarbetat en längre tid och har en styrka i vårt tidigare arbete. Nu ser vi ett starkt samarbete som tar upp fajten med den borgerliga regeringen, säger Mona Sahlin.

Peter Eriksson, som tidigare kallat Ohly för ”stel och gammaldags”, var nöjd i dag.

”Ordning och reda”

– Det känns bra. Ordning och reda i ekonomin är viktig, men det är inte bara det det handlar om. Vi vill visa väljarna att det finns ett regeringsalternativ. Jag tycker det är bra att vänsterpartiet är med, sa Eriksson.

Lars Ohly kommenterar frågan om budgetreglerna:

– Det har kostat på och vi har fått göra stora uppoffringar för att nå hit. Vi accepterar budgetreglerna, men partiet ändrar självklart inte uppfattning. Hur utgiftstaken sedan ska utformas blir en uppgift för en kommande regering. Kompromissen har varit nödvändig för att nå det överordnade målet om att ena oppositionen.

Grupperna

Fem grupper ska nu arbeta fram förslag för grunden till den gemensamma plattformen:

Grupp för jobb och ekonomi.

Grupp för klimat och miljö.

Grupp för välfärd och rättvisa.

Grupp för storstadens utmaningar, att motverka segregation och växande klyftor.

Grupp för en rättvis och hållbar värld.

Gemensamma aktiviteter

Dessutom ska en intern arbetsgrupp tillsättas. Gruppen ska bland annat planera gemensamma aktiviteter och ett gemensamt förhållningssätt.

”Tre partier behöver inte vara överens om allt men vi är fast beslutna att göra den nuvarande moderatstyrda regeringen och dess politik till gemensam huvudmotståndare i valrörelsen 2010”, skriver partierna i ett gemensamt pressmeddelande.

Samarbetet bygger också på att partierna är överens om att gällande budgetregler accepteras när det gäller överskottsmål, budgettak och investeringar samt riksbankens självständiga ställning.

Partierna kommer förutom den gemensamma valplattformen ändå att ha separata valmanifest.

FAKTA

/Ungdomspaket

Partierna presenterade i dag ett paket som ska motverka att ungdomarna drabbas extra hårt i krisen.

”Redan innan höstens varsel var arbetslösheten bland ungdomar hög. Situationen riskerar nu att förvärras när konjunkturen viker samtidigt som historiskt stora ungdomskullar avslutar gymnasiet”, säger Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Lars Ohly i en gemensam kommentar.

Paketet innehåller fyra delar:

1. Traineeprogram i välfärden

3000 traineeplatser skapas till en kostnad av cirka en miljard kronor.

2. Jobbutbildning till unga

3500 platser i yrkeisinriktad arbetsmarknadsutbildning skapas till en kostnad av 500 miljoner kronor.

3. Fler utbildningsplatser på komvux, KY och högskola

Utbyggnad av komvux, kvalificerad yrkesutbildning (KY) och högskola.Högskolan byggs ut med minst 3 685 platser 2009 och 4 418 platser 2010, komvux med minst 4 700 platser 2009 och 7 000 platser 2010 och KY med minst 2 500 platser 2009 och lika många platser 2010. Totalkostnad två miljarder kronor.

4. Karriärcoachning och praktik

Syftar till att hjälpa ungdomar med referenser och erfarenheter från arbetslivet. Kostnad 200 miljoner kronor.