BEO kräver rekordstort skadestånd

NYHETER

En tonårsflicka blev hotad och trakasserad av andra elever under flera års tid.

Barn- och elevombudet kräver nu ett rekordstort skadestånd av Göteborgs kommun: Nästan 240 000 kronor.

– Det är en fråga om allvarlig, systematisk mobbning som pågått under väldigt lång tid. Det har varit svår mobbning, såväl psykisk som fysisk. Det är fråga om allvarliga övergrepp, säger barn- och elevombudet (BEO) Lars Arrhenius.

Sjöng nidvisa

Enligt BEO:s beslut började den i dag 14-åriga flickan mobbas redan i årskurs fyra. BEO kan dock bara ta upp händelser som inträffat efter april 2006, då barn- och elevskyddslagen trädde i kraft.

Kränkningarna bestod bland annat i att elever sjöng en nidsång om flickan och hennes familj och lade ut den på internet. Elever ska också ha hotat henne till livet, skurit sönder hennes skor och rotat i hennes skolväska. Enligt BEO har flickan också berättat att hon blivit fysiskt angripen.

”Konflikter”

Skadeståndet på 239 800 kronor är det hittills största som BEO krävt, och det riktas mot Göteborgs kommun. Enligt BEO har Herrgårdsskolans personal inte gjort tillräckligt för att stoppa övergreppen. Skolan har inte sett det som mobbning, utan konflikter mellan elever – konflikter som flickan ofta var med och startade. Den beskrivningen godtar inte BEO:

Tvingades sluta

– Här har man kommit fram till att det var konflikter, trots att det är fråga om uppenbar mobbning. Med en annan analys tror jag att insatserna hade sett annorlunda ut. Flickan har till slut, mot sin vilja, tvingats sluta på den här skolan. Det är fel att den som är utsatt ska behöva flytta, men så är det tyvärr ofta, säger Lars Arrhenius.

Om Göteborgs kommun inte godtar BEO:s krav på skadestånd till flickan kan BEO stämma kommunen inför domstol.

TT