Förslag: DNA-testa brottsmisstänkta barn

Regeringens utredare vill utöka polisens befogenheter mot barn

NYHETER

Polisen borde få DNA-testa brottsmisstänkta barn.

Det föreslår regeringens utredare Nils Rekke.

Testerna ska genomföras vid brott som kan ge ett års fängelse eller mer, meddelar han i den nya Barnbrottsutredningen.

I dag får inte barn under 15 år som begår allvarliga brott som till exempel misshandel och mord brottsutredas av polis.

Endast om det anses ha en avgörande betydelse för de sociala insatserna får en utredning göras.

Men nu föreslår regeringens utredare att polisens befogenheter ska vidgas.

Vid mer än ett års fängelse

En brottsutredning mot barn kommer att få göras vid brott där det möjliga straffet är ett års fängelse eller mer. Polisen ska också kunna ta DNA-prov om barnen misstänks för allvarliga brott.

Samtidigt ska barnen få ett juridiskt biträde, skriver utredaren Nils Rekke.

Han anser också att socialsekreterare i högre grad borde finnas tillgänglig på polisstationer och närvara vid förhör.

Även drogtester

Barn under 15 år ska också kunna drogtestas, men bara om det anses vara av stor vikt för socialtjänstens insatser.

Avsikten är alltså inte att alla som misstänks ha knarkat ska drogtestas, skriver utredaren.