”Pengarna ska användas i Sverige”

Statssekreterare Jöran Hägglund chattade med aftonbladet.se:s läsare om regeringens stödpaket till bilindustrin

NYHETER

Pengarna som regeringen satsar på bilindustrin ska stanna i Sverige.

Det lovade näringsministerns statssekreterare Jöran Hägglund när han chattade med läsarna om dagens stödpaket.

– För att få dra fördel av den statliga kreditgarantin måste företagen kunna visa att pengarna används i Sverige, för jobb och kompetens som stannar i Sverige, sa Hägglund.

Björn Jansson säger: Hej Jöran, först och främst, vilken oerhörd lättnad när vi fick beskedet. Om det här inte skulle hjälpa vilka åtgärder är regeringen beredd på och göra? MVH Björn Jansson
Jöran Hägglund säger: För det första är det ju viktigt att se att det här en väldigt stor insats för fordonsindustrin. Nu jobbar vi intensivt med dem för att se hur de kan dra nytta av de fördelar det här ger. Vi börjar där.
säger: Hej, eftersom inte staten äger varken Volvo eller Saab går då skattepengarn in på GM direkt, och täcker deras förlustsiffror?
Jöran Hägglund säger: Nej, för att få dra fördel av den statliga kreditgarantin måste företagen kunna visa att pengarna används i Sverige, för jobb och kompetens som stannar i Sverige.
Lennart säger: Hej Jöran Hägglund, Befinner mig just nu i Barcelona och jobbar som telefonförsäljare. Jobbade på en volvoverkstad i Jönköping förut med blev uppsagd precis innan fastanställningen, just pga av krisen inom bilindustrin. Så min fråga till dig är: hur lång tid tror du det tar nu efter eran "hjälp" att få igång bilindustrin igen samt verkstäderna...?
Jöran Hägglund säger: Det är väldigt svårt att svara på. Vad vi nu gör är att skapa möjligheter för svensk fordonsindustri att kunna vara världsledande när det gäller att utveckla modeller och produkter som morgondagens konsumenter efterfrågar. Mer miljösmarta, bättre säkerhet och mer intressant design. Efterfrågan har ju minskat snabbt i hela världen, så det är väldigt svårt att säga när det vänder.
Moderat säger: Hej Jöran! Jag grubblar över varför vi hela tiden gör oss i högre grad beroende av bilindustrin och just Saab och Volvo. Tror inte näringsdepartementet att det finns andra industrier i Sverige som skulle kunna utvecklas så att vi får en större spridning av beroendet? 28 miljarder är ändå ganska mycket pengar och om det här krispaketet inte skulle räcka, blir det då 28 bortkastade miljarder vi pratar om? Mvh
Jöran Hägglund säger: Den satsning som nu görs gäller hela fordonsklustret i Sverige. Tillverkare av personbilar såväl som tyngre fordon, underlevernatörer, forskning på universitet, högskolor, institut och i företagen. Det är inget stöd till företag som inte har en långsiktig bärkraft. Så vi kommer inte att ge 28 miljarder in blanco.
Daniel L säger: Hej Jöran, vad ser du för möjligheter att få Volvo och Saab att satsa på produktion av fordon som drivs av biogas framöver? Det är väldigt märkligt att Sverige som satsar hårt på biogas och har en bilindustri som inte engagerar sig överhuvudtaget i den fenomenala biogasen. Mvh Daniel
Jöran Hägglund säger: För regeringen är det viktigt att vi nu kan driva på omställningen till mer miljövänliga fordon. Utan att fastna i vissaa tekniklösningar. Men biogas, elhybrider och andra lösningar hör verkligen framtiden till. Vi går nu igenom företagens framtidsplaner.
Oscar säger: Hej Jöran, min morfars far var en av Volvos grundare. Han satt i styrelsen mellan 1926-47. De hade ju en vision att Volvo skulle vara Svenskt Är det däför inte smart av Staten att köpa upp Volvo och Saab och göra det till ett gemensamt bolag? Och rädda så många jobb som möjligt.
Jöran Hägglund säger: Vi är väldigt tydliga med att staten inte skall äga fordonsföretag. Däremot är det viktigt att de har långsiktiga ägare, som har kunskap och insikt i branschen och som ser de produkter som morgondagens kunder efterfrågar. Endast så kommer de att kunna överleva.
Sebbe säger: Vad är riskerna för att dessa 28 mdkr bara skulle försvinna för oss? Vilka risker tar vi och vilka risker finns? Vad är sannolikheten att en sådan risk inträffar?
Jöran Hägglund säger: Det vi presenterat idag innehåller tre olika delar: 3 miljarder kronor till ett forsknings- och utvecklingsbolag, 20 miljarder i kreditgarantier för lån i Europeiska Investeringsbanken, 5 miljarder kronor för undsättningslån för företag i akut ekonomisk situation. Sannolikheten att alla dessa pengar skulle förloras är i stort sett obefintlig. Vad gäller lånen i EIB så betalas de ju ut allt eftersom projekten genomförs. Vi kommer också att se till att det finns säkerheter för de kreditgarantier staten ger. Både för att säkra verksamheter i Sveige, men även för att minska risken för att skattebetalarnas pengar missbrukas.
Frida säger: Hej Jöran! Är inte det här stödpaketet bara en form av konstgjord andning?
Jöran Hägglund säger: Nej, det ramverk vi idag presenterat kan bara komma ifråga om företagen kan visa upp affärsplaner som håller, att det finns framtidsförutsättningar och att företagen är långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga. Klarar de inte det så får de heller inga statliga garantier.
Johan säger: Hej. vart kommer pengarna ifrån? trollar ni fram dem eller tas de från något annat? // johan
Jöran Hägglund säger: Så här är det: de 3 miljarderna till forsknings- och utvecklingsbolaget tas i 2008 års statsbudget. Det innebär att vi flyttar en tillgång för staten (pengar) till en annan (kapital i bolag). De andra faller endast ut som kostnad för staten om företagen som fått kreditgarantier inte kan betala tillbaka dem. Skulle detta ske så belastar det statsbudgeten när det händer. Vår utgångspunkt är självfallet att de kredigarantier som ges inte skall behöva infrias.
säger: 28 miljarder är ju väldigt mycket pengar, t.ex. nästan 6 gånger så mycket som regeringen tycker att det är värt att satsa på forskning på landets universitet de kommande åren - är det verkligen rimligt att satsa så mycket pengar?
Jöran Hägglund säger: 20 miljarder i statliga kreditgarantier handlar ju om att Europeiska Investeringsbanken som lånar ut pengarna till olika företag får en statlig "borgen" för de pengar som lånas ut till de svenska företagen. Tanken är ju att de pengarna skall betalas tillbaka till EIB av de företag som lånat dem. De 3 miljarderna till forsknings- och utvecklingsbolaget kommer med all sannolikhet även universiteten till del i form av forskningssamarbete med dem.
Lotta säger: Hej Jöran! Måste man inte försöka få igång försäljningen istället? Jag hoppas ni säkrar upp dessa pengar ni ger bilindustrin så försäljningen kommer igång! Utan försäljning hjälper det inte hur mycket pengar man stoppar in i ett företag. Gör bilarna mer attraktiva miljömässigt OCH ekonomiskt o bättre priser till kund. Hur säkrar ni upp detta??
Jöran Hägglund säger: Det är riktigt att krisen i fordonsindustrin till stor del handlar om att kunderna slutat handla. Det beror ju inte minst på den globala finanskrisen. Därför måste den finansmarknaden komma igång igen, bl a genom det samarbete som sker inom EU. Sedan gäller det för företagen att producera fordon som kunderna vill köpa. Vi har ju i Sverige även miljöbilspremien i syfte att stimulera kunderna att köpa miljövänligare bilar. Andra länder i Europa inför nu också skrotningspremier. Därmed ökar ju marknaden också för de svenska tillverkarna.
Hasse säger: En eloge till Alliansen som tar bilindustrins betydelse för Sverige på allvar. Bra jobbat. Även om detta inte resulterar i något mirakel så är det viktigt att visa handlingskraft. Har ni kommunicerat erat förslag för GM och Fords ledning och, isåfall, vad tyckte dom?
Jöran Hägglund säger: Vi har varit väldigt tydliga mot såväl de svenska företagen som till deras ägare om vad detta innebär, och hur vi ser på ägarnas roll. Dvs vi är inte beredda att ta över deras ansvar som ägare. Vi har bara mött positiva reaktioner.
Fredrik_student säger: Kan man inte se detta som en del av globaliseringen och som strukturomvandlingen? Är det rimligt att regeringen ska subventionera produktion av bilar som i grund och botten inte är lönsamma? Som ägs av bolag som dessutom saknar svensk förankring. Satsa på entreprenörskap, Sverige ska inte vara beroende av verkstadsföretag som grundades för 50-200 år sedan.
Jöran Hägglund säger: Vi är övertygade om att det finns ett kunnande i Sverige inom fordonsindustrin som är globalt konkurrenskraftigt. Så är det till exempel när det gäller lastbilar och bussar. De företag som skall ta del av de statliga kreditgarantiderna måste kunna visa oss att de är globalt konkurrenskraftiga, dvs att de nu utvecklar nya modeller som är miljövänligare och som kunderna vill ha. KLarar de inte detta kommer de ej heller att få några kreditgarantier av oss. Vi har lärt oss mycket av de misstag som gjordes under 1970-talet där staten betalade för att företagen fortsatte producera sådant som ingen ville ha.
Oscar säger: Hejsan Jöran! Jag undrar hur det kommer sig att det svenska stödpaketet för hela nationen låg på ca 8 miljarder, medans den svenska bilindustrins låg på 28 miljarder, alltså 3 gånger så stort. Är bilindustrin verkligen 3 gånger så stor och viktig som hela Sverige?
Jöran Hägglund säger: Det där är inte en fullständig beskrivning. Nästa års statsbudget innehåller nya satsningar på 32 miljarder kronor. Till detta läggs de 8 miljarder som presenterades förra veckan. De 28 miljarder som presenterades idag innebär inte automatiskt att statens kostnad blir så hög. Just därför att det handlar om garantier för lån som företagen skall ta i EIB. Så svenska folkets väl och ve är alltid viktigast. Om fordonsföretagen lyckas bra, så ger det även jobb och ökade skatteintäkter vilket ger oss större möjligheter att fortsätta bygga ut välfärden framöver.

aftonbladet.se