Hemlösa i luciatåg genom Stockholm

Stor manifestation – allt fler unga blir uteliggare

NYHETER

Under lördagseftermiddagen gick Stockholms hemlösa luciatåg genom staden. Tåget var en manifestation för att hjälpa dem att hitta bostäder.

– Det har blivit många fler unga uteliggare på bara ett år, säger tågets lucia Marika Markovits, direktor på Stadsmissionen.

I år är drygt 19 000 personer hemlösa i Sverige, av dem bor 3000 i Stockholm.

– Flera hundra sover ute, ofta i trapphus eller på offentliga toaletter. Varje vinter fryser många ihjäl, säger Willy Höijer, ansvarig för hjälporganisationen Helping Hands.

Risk att fastna

På ett år har antalet hemlösa bland unga upp till 30 år ökat med 13 procent i Stockholm.

– Risken är stor att de fastnar. Det är nästan omöjligt att få tag på en bostad efter att man blivit hemlös, säger Marika.

Var fjärde psyksjuk hemlös

Största ökningen bland hemlösa kom när man stängde institiutioner för personer som var psykiskt funktionshindrade för femton år sedan. I dag är var fjärde person med ett psykiskt funktionshinder hemlös.

– Politiker borde satsa betydligt mer på boende och vård för de här personerna, säger Marika Markovits. Alla städer skulle införa en nollvision för hemlösa, som man nu har gjort i Stockholm.