”Inget nytt har i min synpunkt tillkommit”

Quick-åklagaren Christer van der Kwast bemötte kritiken i Aktuellt i kväll

NYHETER

Christer van der Kwast fick Thomas Quick fälld för åtta mord.

Nu har han och förhörsledaren Seppo Penttinen polisanmälts för tjänstefel.

I kväll svarade överåklagare Christer van der Kwast på anklagelserna i SVT:s Aktuellt.

Foto: SVT
Christer van der Kwast svarade på frågor i Aktuellt.

Enligt en dokumentär i SVT höll åklagaren undan information som talade för att Thomas Quick var oskyldig.

Polisen ska också hjälpt honom med rätt svar i förhören.

Allt för att få Thomas Quick dömd.

I kväll svarade överåklagare Christer van der Kwast på programledaren Lennart Perssons frågor i Aktuellt.

Om Quick inte erkänt morden, hade han då varit dömd för dom?

– Utgångspunkten var ju att han kom till polisen och erkände. Det var det som startade processen. Det blir ju lite hypotetiskt, vi hade ju aldrig hittat honom på andra villkor än så. Nu nekar han.

Men utan ett erkännande hade ni inte fått honom fälld för de här morden?

– Nja, det är svårt att uttala sig om. Domstolarna har ju samtliga också understrukit att ett erkännande i sig inte räcker. Det är stödbevisningen som ger styrka åt åtalet. Ett blankt erkännande hade inte räckt i sig.

Är du lika säker i dag som när domarna föll att Thomas Quick är mördare i de här åtta fallen?

– Inget nytt har i min synpunkt tillkommit i sak, och det är det som är avgörande för min bedömning och var vid tillfället jag åtalade.

Men är du lika säker i dag?

– Ja på de grunder jag hade då, nämligen att den bevisning som åberopades är korrekt och att den håller än idag, och den positionen måste jag inta tills någonting nytt framkommer.

Uppgifterna om att Quick varit drogad under polisens vallningar tyckte van der Kwast inte förminskade trovärdigheten.

– Vi har medicinsk expertis till förfogande. Jag frågar om det är möjligt att valla Quick, och får svar att han är klar. Jag var tvungen att beakta den omständigheten, men det var ingen avgörande faktor.

Uppgifterna att åklagaren och polisen skulle lett Quick fram till erkännanden förnekade van der Kwast bestämt.

– Självklart är det inte så. Det här är åtta års utredande, det är självklart väldigt enkelt att hitta några inslag i videofilmer eller något annat som ger det intrycket. Men det går inte med så här snabba klipp i en sån komplex miljö att säga att det är så. Självklart har vi inte vare sig haft för syfte eller ens omedvetet vilselett vare sig domstolen eller någon annan, eller lett honom framåt. Varför skulle vi göra det?

För att få fast Sveriges meste massmördare?

– Jag har ju faktiskt lagt ned ett antal utredningar på grund av att han inte kunnat visa stöd för sina uppgifter.

van der Kwast förnekade även bestämt att han undanhållit uppgifter som talade för Quick var oskyldig.

FAKTA

Så här tog Quick tillbaka sina erkännanden

Thomas Quick fick obegränsat med narkotikaklassade mediciner när han deltog i mordutredningarna. Det utlöste också ångestattacker, natt som dag, vilket gav hans berättelser större trovärdighet. På fråga från reportern Hannes Råstam om varför han vill berätta om detta nu svarar han med, som det verkar, några väl genomtänkta punkter:

”Jag vill att uppmärksamheten ska riktas mot den rättspsykiatriska vården och vad som kan ha försiggått bakom de här murarna, i terapisammanhang och så vidare.

Jag vill att mina syskon ska få upprättelse.

Jag vill att de påstådda mordoffrens anhöriga också ska få upprättelse (nästan snyftande).

Jag vill att människor ska få klart för sig att vi faktiskt inte lever i ett så rättssäkert samhälle. Jag vill att människor ska upptäcka att domstolar manipuleras av åklagarmyndighet och polisväsende, och av, faktiskt, den rättspsykiatriska vården. Det är väl det jag vill.

Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har heller inte begått något utav alla de andra mord jag har erkänt. Det är så det är.

Och så vill jag, för min egen frids skull, säga som det är.”

Christer van der Kwast – uppmärksammade mål

Chef för Riksenheten mot korruption.

Under de senaste åren har Christer van der Kwast gjort sig känd som mutkolvarnas värsta fiende. Men trots utspel och fall som skapat många och stora rubriker har de fällande domarna varit få.

Han har åtalat Skandiadirektören Lars-Eric Petersson för att ha strösslat miljoner över sig själv och andra chefer.

Lars-Eric Petersson friades i hovrätten efter att först dömts till två års fängelse i tingsrätten.

Åtalat Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu (s) för att ha låtit sig mutats till Afrika. Kommunalrådet friades med motiveringen att resan var en naturlig handling inom vänskapens ramar

Gjort husrannsakan på TV4 för att komma åt journalisten Anders Pihlblads kvitto från skandalkvällen med Ulrica Schenström.

Utrett Carl Bildt om hans optionsersättning i Vostok Nafta var olaglig.

Länsåklagare i Härnösand

Åklagare i samtliga fall rörande Thomas Quick. Huvudansvarig för åtalet och utredningen av det som sedan skulle leda till att Thomas Quick dömdes för morden på åtta människor runt om i Sverige.

Huvudpersonerna i rättsprocessen

Sven Å Christianson, psykologiprofessor och minnesforskare. Har vittnat som sakkunnig att Quick berättar om verkliga minnen, vilket tingsrätterna fäst stor vikt vid.

– Jag har inte bedömt tillförlitligheten och trovärdigheten i hans erkännande. Jag har gjort enskilda test där man har jämfört hans uppgifter om morden mot det som har funnits skrivet i media. Resultatet i ett av de där morden var att Quick kom upp i 20 uppgifter som inte fanns omnämnda i pressen och kontrollgruppen kunde lista sig till 2 uppgifter. Jag försöker bara ge rätten ett underlag för att bedöma utsagor.

–?Det enda vi vet är att Quick ljuger. Han erkänner i ena fallet och tar tillbaka i det andra, om det nu är så i det här programmet. Men problemet är att veta när han talar sanning.

Christer van der Kwast, åklagare i samtliga fall. Arbetade som läns­åklagare i Härnösand i början av 90-talet. Det var då han fick Thomas Quicks erkännanden på sitt bord. Är i dag chef för riksenheten mot korruption.

– Mina svar, så långt de nu finns offentliga, finns i programmet. I övrigt vill jag inte säga något.

Seppo Penttinen, förhörsledare i samtliga fall. Anklagades för att vara för samspelt med Quick och för att leda honom att svara ”rätt” på frågor. Arbetar på polisen i Sundsvall som bland annat mordutredare.

–?Jag kommenterar inte det.

Birgitta Ståhle, chefspsykolog på Säter som hade Quick i terapi när han började erkänna morden. Hade regelbunden kontakt med honom från april 1994. Hon var även med honom på vallning vid en brottsfall när hans advokat hade förhinder, har även varit med under förhör. Säger att vallningarna inte var ”några picknickresor”.

– Jag vill inte kommentera det här.

Claes Borgström, Quicks försvarsadvokat. Överklagade inte någon av de fällande domarna till hovrätten och ifrågasatte inte erkännandena eller polisens förundersökningar. Är i dag advokat och talesperson för socialdemokraterna i jämställdhetsfrågor.

– Jag vill inte kommentera det här, det finns en advokataspekt på det. Han har advokaten Tomas Olsson som ombud nu.