71 smittade av superbakterier

Bakterierna resistenta mot antibiotika

NYHETER

Utbrottet av superbakterier inom vården i norra Halland fortsätter växa. Hittills har 71 personer visat sig vara smittade.

Bakterierna är av typen VRE, som är resistenta mot antibiotika. De allra flesta som drabbats är äldre personer. Majoriteten vistas nu hemma, med noggranna instruktioner om bland annat handhygien. Andra finns på äldreboenden.

Bara en handfull är kvar på Varbergs sjukhus, där smittan upptäcktes för en månad sedan.

– Såvitt jag vet har ingen av de drabbade behövt behandling på grund av smittan, säger chefsläkare Carina Forsberg till TT.

– På sikt gör sig kroppen av med bakterierna. Det kan ta ett halvår eller kanske ett år, tillägger hon.

Sedan bakterierna hittades har sjukvården arbetat intensivt med att stoppa alla smittvägar.

– Men erfarenheten från andra utbrott på sjukhus i Sverige visar att vi kommer att hitta nya ströfall av personer med smitta under en lång tid framöver, säger Carina Forsberg.

Varbergs sjukhus har nu anmält bakterieutbrottet till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Syftet är att öka kunskapen om hur VRE-bakterier kan förebyggas och bekämpas.

– Vi vet inte varifrån smittan kom, och kanske aldrig får veta det heller, säger Forsberg.

TT