Drev bordell i presentaffär

NYHETER

Bakom skynket i den lilla presentaffären skedde saker i hemlighet.

Där såldes nämligen inte bara små prydnadssaker utan innehavaren drog också in tusentals kronor på bordellverksamhet.

Den 56-åriga kvinnan polisanmäldes av sin kollega, som enligt egen utsago tröttnat på att bli pungslagen av innehavaren på avgifter för lokalhyra, parkeringsböter, taxi, med mera. Innehavaren ska också ha krävt hälften av den andra kvinnans inkomster från prostitutionen, som vissa månader uppgick till mellan 20 000 och 30 000 kronor.

”Samarbetet” började 2006 då de bägge kvinnorna träffades vid Rosenlund i Göteborg. De resonerade så att det skulle vara tryggare för dem om de var två och hade en gemensam lokal för sin verksamhet.

56-åringen har förnekat att hon krävt sin kollega på mer pengar än hälften av kostnaderna för lokalen. De har delat lika på både intäkter och utgifter, säger hon, och tingsrätten konstaterar att ord står mot ord.

Men genom att låta den andra kvinnan disponera lokalen har 56-åringen enligt tingsrätten däremot ”främjat NN:s tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning på ett sådant sätt att hon ska dömas för koppleri”, som det står i domen.

Den 56-åriga kvinnan döms till dagsböter på totalt 7500 kronor.