Svenskar – nu fler än någonsin

NYHETER

Årets folkökning är den största sedan 1970. Förklaringen är både ökad invandring och ökat barnafödande.

Vi årsskiftet kommer det att finnas 9 259 000 svenskar.

Foto: Andreas Bardell

Under det gångna året har 102 000 personer invandrat, en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följt av irakier och polacker, enligt SCB.

Antalet nyfödda beräknas till 109 000, vilket är en ökning med 2 000 jämfört med förra året. 90 000 beräknas avlida, vilket ger ett födelseöverskott på 19 000 personer.

Om födelseöverskottet fortsätter i samma takt, 2 000 nyfödda per år, är vi 10 miljoner svenskar – år 2027.