Datahaveri på flertal sjukhus

Foto: arkiv/Frida Lenholm
NYHETER

Datasystemen på flera av landets sjukhus är ur funktion.

Läkare kommer inte åt patienters journaler och planerade operationer kan ställas in.

– Det kan naturligtvis uppstå risker, säger Svante Baehrendtz, chefsläkare Karonlinska universitetssjukhus.

Enligt Svante Baehrendtz var det vid 9.40-tiden i morse som ”någonting hände” med de diskar som lagrar data.

– Det här ledde till omfattande störningar i verksamheten. Vi kommer inte åt patientjournaler utan har fått gå över till reservrutiner: papper och penna. Men det gick ju bra för några år sedan.

Stora konsekvenser

Problemen är omfattande och gäller Karolinska universitetssjukhuset, delar av primärvården och geriatriken inom landstinget i Stockholm, Södertälje sjukhus samt hela Gotland.

Och problemen kan komma att få allvarliga konsekvenser.

– Planerade operationer får ställas in i de fall man inte har fullständig information. Men jag kan inte säga hur många. Inte heller om det har skett.

Risker kan uppstå

På Karolinska universitetssjukhusets tre akutmottagningar har man höjt beredskapen.

– Vi håller kvar förmiddagspersonalen. Att sköta allt manuellt kräver större styrka.

Svante Baehrendtz tillstår dock att situationen inte är helt under kontroll.

– Det kan naturligtvis uppstå risker. Men återigen, för några år sedan skedde allt manuellt.

De anställda ser dock annorlunde på situationen:

– Förut fanns det fungerande manuella rutiner, men nu är allt avskaffat. Dett går inte att se vad som har hänt med en patient, det går inte att komma åt.

– Det blir väldigt diffust och väldigt farligt, säger en läkare på Karonlinska universitetssjukhus som vill vara anonym.

Kan information gå förlorad?

– Det räknar vi inte med. Vid tidigare liknande händelser har ingen information gått förlorad, säger Svante Baehrendtz.

Blir det mycket efterarbete?

– Ja, men det är kanske det mindre problemet. Nu är det viktigt att få igång systemen.

FAKTA

Drabbade sjukhus:

Karolinska universitetssjukhuset

Delar av primärvården och geriatriken inom landstinget i Stockholm

Södertälje sjukhus

Gotlands sjukhus

ARTIKELN HANDLAR OM