Var tredje svensk läser Aftonbladet

NYHETER

Aftonbladet når var tredje svensk – varje dag!

En genomsnittlig dag läser 2,4 miljoner svenskar mellan 15–79 år Aftonbladet i någon form.

Det är en unikt stark position i Mediesverige.

I dag börjar vi att redovisa vår räckvidd och upplaga samtidigt. Det är möjligt på grund av en ny mätmetod som Sifo genomför av mediemarknaden varje månad.

Sifo mäter från och med nu månadsvis tidningsmarknaden via Orvesto dag och nätmarknaden via Orvesto internet. Den sålda upplagan mäts som tidigare månadsvis av Tidningsstatistik, TS.

Flera kanaler

De nya mätmetoderna är en följd av att tidningar i dag publicerar sig i flera kanaler. Annonskunder har ett behov av att få veta den totala räckvidden för Aftonbladet.

Branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU, kommer i februari att presentera ett förslag för ett gemensamt synsätt för hur redovisning av räckvidd och upplaga ska gå till. Aftonbladets nya redovisning ligger i linje med utgångspunkterna för det arbetet.

Upplagan viktigast

Upplagan, antalet sålda tidningar, är fortfarande det viktigaste måttet för tävlingen oss redaktörer emellan. Räckvidden, hur många som faktiskt läser oss, är ett viktigare mått för den som vill veta hur vår journalistik når ut och det mest relevanta måttet för våra annonskunder.

Vi kommer därför att varje månad från och med nu redovisa följande:

Upplaga för Aftonbladet per utgivningsdag, vardagar och söndagar i medelnetto.

Räckvidd per genomsnittlig dag för kvällstidningen.

Räckvidd per genomsnittlig dag för aftonbladet.se.

Minskat gap

När tillförlitliga mätmetoder finns kommer vi också att redovisa räckvidden för vår mobilsajt.

Aftonbladets upplaga per utgivningsdag var i november 351 000. Det är en minskning med 27 000 exemplar jämfört med november 2007.

Konkurrenten Expressens motsvarande siffra för november var 295 000 sålda tidningar. Gapet mellan Aftonbladet och Expressen har under perioden september till november uppgått till cirka 60 000 exemplar. Det är ett minskat gap med cirka 20 000 mot föregående år. Huvudorsaken är Expressens hårt lanserade tilläggsprodukter.

Aftonbladet har en rad åtgärder på gång för att öka gapet igen under 2009.

Störst i Sverige

Aftonbladet.se lästes under november månad i genomsnitt av 1 548 000 läsare varje dag. Tillsammans nådde kvällstidningen och aftonbladet.se totalt 2 390 000 läsare i genomsnitt varje dag. Det är den i särklass största dagliga räckvidden för något media i Sverige.

Jan Helin, Chefredaktör Aftonbladet
Kalle Jungkvist, Chefredaktör aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM