”En gåta att Quick åtalades”

1 av 2
Kerstin Koorti.
NYHETER

Thomas Quick pekade ut dem en efter en –männen som skulle ha hjälpt honom att mörda.

Men när medhjälparna hade alibi åtalades Quick ensam.

– Det är en fullständig gåta, säger advokat Kerstin Koorti.

Quick har dömts för åtta mord. Under den väldiga polisutredningen pekade han ut flera medhjälpare. Personer som på olika sätt hjälpt honom att mörda.

”Det är obegripligt”

Trots väldiga polisinsatser kunde varken Quick eller någon av medhjälparna knytas till något av morden genom vittnen eller tekniska bevis.

Resultatet blev att Quick fälldes – medan medhjälparna inte ens blev åtalade. Något som förbryllar advokat Kerstin Koorti.

– Det är obegripligt hur han kunde bedömas som trovärdig när han förklarar sig själv skyldig, men inte när han pekar ut sina medhjälpare, säger hon.

Försvarar beslutet

Överåklagare Christer van der Kwast försvarar besluten:

– Vi har inte kunnat hitta objektivt stöd för Quicks uppgifter, att medhjälpare varit på brottsplatsen. Då har vi heller inte kunnat väcka åtal.

Är det inte märkligt att gå vidare och åtala Quick – när hans historia inte höll?

– Jag delar inte uppfattningen att den inte höll. Sedan har varje domstol haft möjlighet att öppet ta ställning till frågan om Quicks trovärdighet.