"Många lever bättre än innan tsunamin"

Foto: afp
NYHETER

Fyra år efter tsunamin börjar livet sakta likna det normala i de värst drabbade länderna.

Överlevande har fått nya hem, skolor har byggts upp igen och människor har fått jobb igen.

– Hundratusentals människor lever under bättre villkor nu än före tsunamin, säger Barbara Stocking på biståndsorganisationen Oxfam International.

Foto: afp
Arbetare lägger nya vattenledningar i byn Aceh Singkil. Efter flodvågen stod inte ett enda hus kvar här. Nu är de för många. Återuppbyggnaden har gått fort, men är ojämn. Vissa byar har knappt fått någon hjälp alls.

Livet förändrades dramatiskt för de människor som överlevde tsunamin. Den materiella förödelsen var enorm och hundratusentals blev både hem- och arbetslösa. Värst blev det för de fattigaste och mest isolerade byarna. Men sedan dess har mycket hänt i de utsatta regionerna.

Nya hem och skolor

– De pengar vi fick in gjorde inte bara att vi kunde tillgodose de omedelbart akuta behoven för den tsunami-drabbade befolkningen, utan vi kunde också ta itu med de faktorer som gjorde dem sårbara: inte minst fattigdom och brist på inflytande över sina egna liv, säger Barbara Stocking, ordförande för biståndsorganisationen Oxfam International, till CNN.

Sedan tsunamin har organisationen bidragit till att drabbade i Banda Aceh i Indonesien har fått nya hem och höjt levnadsstandarden för människor i Sri Lanka och Indien. Innan nyår planerar Oxfam International att avsluta sina insatser för tsunamins offer.

Högre livskvalitet än tidigare

Många människor har fått en högre livskvalitet efter tsunamin än de hade innan säger Barbara Stocking. Fler barn kan utbilda sig tack vare att skolorna har fått bättre utrustningar efter återbyggnadsarbetet. Standarden inom sjukvården har också förbättrats.

– Tsunamin, trots att det är en fruktansvärd händelse, innebar också många möjligheter för dessa länder, säger Jonathan Cauldwell, chef för UNICEF: s enhet för tsunamistöd.

Cauldwell syftar på att en av flodkatastrofens följder är att det blivit fred i Banda Aceh där det under lång tid har varit konflikter. Det har lett till att man bland annat har kunnat investera i infrastruktur i regionen.

Trots att mycket positivt har hänt under åren finns det fortfarande ett stort behov av att långsiktigt förbättra drickvatten och hygien. Skolorna måste också byggas om för att stå emot jordbävningar bättre.

Korallreven återhämtar sig snabbt

Korallrev i Indonesien, som skadades av flodvågen, har återhämtat sig snabbt skriver nyhetsbyårån AP. En orsak är enligt forskare att det har skett en minskning av det illegala fisket.

– Dessa resultat ger nya insikter i återvinningsprocesser för koraller som kan hjälpa oss att hantera korallrev med tanke på klimatförändringen, säger Dr. Stuart Campbell, koordinator för det indonesiska forskningscentret Wildlife Conservation Society's Indonesia Marine Program.

Studier visade att 30 procent av korallreven i Thailand, Indonesien, Sri Lanka och Indien skadades av tsunamin. Då spådde forskarna att det skulle ta tio år att för korallerna att återhämta sig.