Bildt: Allvarlig upptrappning

Foto: reuters
En sårad man tas omhand efter att ha skadats i Israels flygattack mot Gaza. Enligt uppgifter kan hundratals palestinier ha dött i attacken som ska ha varit riktad mot ett 30-tal olika mål på Gazaremsan.
NYHETER

Omvärlden fördömer Israels flyganfall mot Gaza. I Sverige talar utrikesminister Carl Bildt om en allvarlig upptrappning. Socialdemokraterna kallar attacken brutal.

I ett uttalande på utrikesdepartementets webbplats ber Carl Bildt parterna om återhållsamhet och att snarast möjligt återgå till vapenvilan.

”Dagens omfattande israeliska flyganfall mot ett stort antal olika mål i Gazaområdet innebär en allvarlig fortsättning på den upptrappning av spänningen som inleddes när Hamas strax före jul inte ville förnya den vapenvila som rått under de senaste sex månaderna.”

Han påpekar att även om vapenvilan inte levde upp till förväntningarna, hade det varit bättre att fortsätta att respektera den:

”Efter Hamas intensifierade raketangrepp innebär dagens israeliska flygangrepp en allvarlig upptrappning. Även om de riktats mot vad Israel anser vara Hamas infrastruktur är det ofrånkomligt att oskyldiga civila skadas och dödas.”

”Farlig desperation”

Carl Bildt slutar med att framhålla vikten av att bryta den humanitärt allvarliga isoleringen av Gaza.

”Om Israel trott att denna politik skulle kunna bidraga till att bryta Hamas makt måste man nu konstatera att den varit kontraproduktiv också i detta avseende.”

”Bägge parter är skyldiga.”

Också Urban Ahlin, socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson, tar upp isoleringen av Gaza i ett uttalande. Han menar att den har lett till en farlig desperation hos befolkningen och understött extremistiska krafter.

”I stället för att använda militärt våld måste Israel som den starkare parten i konflikten snarast se till att fredssamtalen återupptas och att Gazas invånare får tillgång till livsnödvändigheter som vatten, el och livsmedel”, säger Urban Ahlin.

TT