Israel-palestina-konflikten – vad handlar den om?

NYHETER

Israel-Palestina-konflikten är minst sagt komplicerad.

För vad handlar den om – egentligen?

Vi lät Aftonbladets utrikespolitiska expert Wolfgang Hansson ge några svar.

Varför har Israel-Palestina-konflikten uppstått?

– Från början är problemet att det är två folk och ett land. Båda vill ha marken och gör anspråk på den. Judarna hänvisar till Bibeln, palestinierna till att de har bott där väldigt länge.

– Efter det andra världskriget kände omvärlden en stor skuld gentemot judarna och gav dem ett nytt land: det brittiska protektoratet Palestina. Problemet är bara att det bodde ett folk där vilka inte var så pigga på att lämna området.

– När FN fattat beslutet blev det krig och palestinierna fördrevs/flydde. Det var då grundstommen till det som kallas de palestinska flyktinglägren bildades i bland annat Jordanien, Libanon och Syrien.

– Israels område begränsades av den så kallade Gröna linjen och Medelhavet. Gränser som upprätthölls med FN-trupper.

Vilka är de största stötestenarna?

Kan Barack Obama göra något?

– Han kan möjligtvis vrida om armen på isralelerna så att de blir kompromissvänliga. Han kan däremot inte göra något åt Hamas. Möjligtvis kan han få arabländerna att vrida om armen på Hamas, men det är inte så troligt.

FAKTA

Västbanken och Gazaremsan