’Betala ränta!’

Kd:s krav: Försäkrings-kassan ska betala för sena bidrag

Pressa kassan ”Vi vill sätta ytterligare press på Försäkringskassans ledning”, säger Emma Henriksson, kd.
NYHETER

Efter sommarens förseningar på Försäkringskassan:

Nu kräver kd att kassan betalar ränta på sena utbetalningar.

– Det är inte mer än rimligt, säger Emma Henriksson, riksdagsledamot (kd).

Omorganisation och datorstrul hos Försäkringskassan försatte tusentals familjer i akut ekonomisk nöd i somras.

Både föräldrapenning och bostadstillägg blev kraftigt försenade.

Problemen resulterade i att över 100 000 svenskar fick vänta på sina pengar.

Åtskilliga familjer tvingades låna pengar för att ha råd att

betala sina räkningar.

”Sätta press”

– Medborgare som är beroende av Försäkringskassan har fått vänta orimligt länge, utan att det egentligen har kostat Försäkringskassan någonting, säger Emma Henriksson, riksdags-

ledamot för kd och med i partiets utvecklingsgrupp för familje-politik.

Nu kräver utvecklingsgrupp-en att Försäkringskassan börjar betala ränta om de inte klarar

sina utbetalningar i tid.

– Vi vill sätta ytterligare press på Försäkringskassans ledning så att de har en organisation som gör att människor kan få sina pengar i tid. Sen är det tänkt som lite kompensation till dem som faktiskt tvingas ta lån för att ha råd att leva,

säger Emma Henriksson.

Max 30 dagar

Högst 30 dag-ar ska det ta för kassan att be-

döma ett ärende och betala ut pengar – förutsatt att alla handlingar har kommit in. Annars ska räntan börja ticka, tycker Emma Henriksson.

Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson (m) är tveksam.

– Man ska vara medveten om att det är svårt att fastställa vem som orsakat förseningen. Många gånger måste underlag kompletteras. Men kan vi finna ett

system som klargör detta, så kan det finnas ett intresse av att

titta på frågan, hälsar hon via sin pressekreterare.