Rättegången mot Schürrer fortsätter

NYHETER

VÄSTERÅS. I dag inleddes den sista rättegångsdagen i Arboga-målet.

Kammaråklagare Frieda Gummesson krävde att Christine Schürrer, 32, ska dömas till livstids fängelse – och utvisas på livstid.

– Det är en kall och kontrollerad person, sa Gummesson under sin slutplädering.

Aftonbladets utsända på plats i Västerås.

Iklädd röd halsduk fördes den tilltalade Christine Schürrer, 32, in i rättssalen i Västerås för den sista rättegångsdagen.

På motsatt sida satt kammaråklagare Frieda Gummesson och Johan Fahlander, bredvid Emma Jangestig, hennes sambo, och Nicklas Jangestig och deras respektive målsägandebiträden Marie Fredborg och Kari Skönebrant.

Övervakningsfilmer spelades upp

Förhandlingarna började med att övervakningsfilmer från stationen i Arboga, som inte kunnat visas i hovrätten tidigare på grund av tekniska problem, spelades upp för rätten.

Senare under dagen kommer åklagaren, målsägandebiträdena och Christine Schürrers advokat Per-Ingvar Ekblad hålla sina slutpläderingar.

Sista dagen –  minut för minut

09.34

Nicklas Jangestigs målsägandebiträde Kari Skönebrant läser upp ett intyg från en legitimerad psykolog som styrker att Nicklas Jangestig mått dåligt under tiden efter morden på hans barn och att han varit sjukskriven från sitt arbete.

09.36

Nu inleder kammaråklagare Frieda Gummesson sitt slutanförande.

09.37

– Det är viktigt att komma ihåg vad det här ärendet handlar om och varför vi är här idag. Det handlar givetvis om att Maximilian och Saga Jangestig inte fick bli äldre än de blev.

– Lika viktigt är om det här åtalet mot Christine Schürrer är styrkt.

– Vi vet att Emma, Maximilan och Saga blev attackerades i sitt hem den 17 mars, och att ett tillhygge, en hammare eller något som liknar en hammare, användes.

”En kall och kontrollerad person”

9.42

Gummesson fortsätter att beskriva brottet och gärningsmannen:

– Det är en kall och kontrollerad person, säger hon.

– Emma och barnen har överraskats, överrumplats.

09.44

– Max och Saga har givetvis inte haft någon chans mot den här förövaren, säger Frieda Gummesson.

– Varken Emma eller barnen har haft chansen att skydda sig.

Frieda Gummesson konstaterade att hårtussen som hittades i Emma Jangestigs hand enligt ett expertutlåtande inte slitits av utan huggits av – och har därmed enligt åklagaren inte dragits loss från gärningsmannen.

”Förklaringarna inte sanna”

09.55

– De förklaringar Christine Schürrrer lämnat, menar jag måste lämnas utan avseende. De är inte sanna, säger Frieda Gummesson.

09.59

– Vi vet också att Christine Schürrer var där under den aktuella dagen.

10.02

Frieda Gummesson diskuterar Schürrers påståenden om att hon försökt hitta fornlämningar i Arboga-trakten under dagen för morden.

– Hon har inte varit i de trakterna, påstår jag, sen december 2006, säger Frieda Gummesson.

Christine Schürrer läser i en bok medan åklagaren håller sin slutplädering.

”Barnet har aldrig existerat”

10.11

Hon skriver till N.N (Emma Jangestigs sambo) om ett barn. Det barnet är icke-existerande och har aldrig existerat, det är utrett, säger Frieda Gummesson och nämner ett antal vittnesuppgifter som stödjer uppfattningen.

10.19

Frieda Gummesson tar också upp skospåret som fanns på brottsplatsen, som kommer från en sko av märket Vans, som Schürrer har haft på sig på ett fotografi som visats för rätten.

10.34

Efter tio minuters paus återupptas rättegången.

– Nu tänkte jag säga några ord om Emma Jangestig och hennes trovärdighet och tillförlitlighet, säger Frieda Gummesson.

– Vi har alla här hört (professor) Sven-Åke Christiansons skepsis, och vi har hört (professor) Borg uttala en betydligt större tillförsikt om Emmas minnen av den här händelsen, säger Gummesson.

Pekats ut som gärningsman

10.50

Kammaråklagaren diskuterar sedan de uppgifter som Emma Jangestig lämnat i polisförhör och menar att Schürrer pekats ut som gärningsman.

Christine Schürrer fortsätter att läsa i sin bok och för sporadiska anteckningar på medhavda papper under åklagarens slutanförande.

11.03

Frieda Gummesson tar sedan upp hur Christine Schürrer svarat på visa uppgifter som hon konfronterats med av åklagarsidan.

– Frågan är varför hon som hela tiden hävdat sin oskuld inte hjälpt till att reda ut vad som hänt, säger Gummesson.

11.11

– Sammanfattningsvis är åtalet styrkt mot Christine Schürrer, säger Frieda Gummesson.

Gummesson tar sedan upp den eventuella påföljden:

– Varken med hänsyn till de här gärningarna eller andra omständigheter finns det någon anledning att döma Christine Schürrer till något annat straff än livstids fängelse.

Utvisas ur landet

11.13

Frieda Gummesson argumenterar sedan för att Schürrer ska utvisas ur landet med förbud att någonsin återvända.

11.25

Efter en paus börjar Emma Jangestigs målsägandebiträde Marie Fredborg att hålla sitt slutanförande.

Fredborg börjar med att säga att det är bevisat att Christine Schürrer begått de brott hon är åtalad för och att hon ska dömas för dem.

Marie Fredborg menar att det är visat att Emma Jangestig hade minnesbilder från tidigt efter angreppet, och att hon till skillnad från sina släktingar mindes vissa detaljer från tiden efter att hon vaknat upp från medvetslösheten.

– Emma har också tydligt och utan tvekan pekat ut Christine Schürrer både i tingsrätten och i hovrätten, säger Marie Fredborg.

”Hon var besatt”

11.38

Målsägandebiträdet fortsätter att ta upp saker som Emma Jangestig sagt att hon minns från tiden kring angreppet.

– Min bestämda slutsats av det här är att Emmas minnesbilder är autentiska, säger Fredborg.

11.40

Marie Fredborg fortsätter sedan att diskutera Christine Schürrers trovärdighet och de uppgifter hon lämnat.

– Christine Schürrer var besatt av N.N (Emma Jangestigs sambo), säger Marie Fredborg.

Målsägandebiträdet fortsätter med att ta upp Emma Jangestigs och hennes sambos skadeståndsanspråk.

– Emma kommer att få leva hela livet med vetskapen om att hennes barn slagits ihjäl, säger Marie Fredborg.

”Noll och intet”

Efter lunch inledde Nicklas Jangestigs målsägandebiträde Kari Skönebrant sitt slutanförande.

Han redogjorde för det trauma pappan utsattes för.

– Finns det något värre man som förälder kan vara med om? Jag tror inte det, säger Kari Skönebrant.

13.35

Kari Skönebrant berättar om hur Nicklas Jangestig fick beskedet om att hans barn var döda – och att han sattes i fyllecell som misstänkt för mordet.

Målsägandebiträdet går sedan vidare och berör bevisningen och den misstänkta tyskans uppgifter.

– När det gäller Christine Schürrers trovärdighet så är den noll och intet. Noll och intet, säger Kari Skönebrant.

13.42

Skönebrant tar sedan upp Vans-skorna och det skoavtryck som hittats på brottsplatsen.

– Jag menar att det är det viktigaste beviset vi har för att knyta Schürrer till brottsplatsen, säger han.

”En ren hämnd”

13.44

Nicklas Jangestigs ombud berör också de spår som hittats på en dator som Schürrer disponerat, bland annat ska 32-åringen ha sökt efter information om mordet på DN:s nätupplaga.

Målsägandebiträdet säger att motivbilden är helt klar.

– Det är ren hämnd det är frågan om, hennes ego har slukat henne fullständigt, säger Skönebrant.

– Det är ett bestialiskt våld som använts, säger han.

– Det finns ingenting som gör att man kan ifrågasätta det åklagaren påstår, att Schürrer är gärningsmannen.

13.56

Kari Skönebrant behandlar sedan skadeståndsanspråket.

– 75 000 för båda barnen. Vad är det för någonting? Det är ingenting, säger Skönebrant.

Kari Skönebrants anförande avslutas och nu inleder Christine Schürrers advokat Per-Ingvar Ekblad sin slutplädering.

Ekblad inleder med att säga att beviskraven måste anses vara mycket höga i fallet.

– Även om åklagaren kan åberopa många omständigheter som kan verka besvärande räcker inte det, säger han.

”En psykobrud”

14.06

Advokaten tar upp professor Sven-Åke Christiansons yttrande, som ifrågasätter Emma Jangestigs möjligheter att ha autentiska minnen från brottstillfället.

– Det är han som har kompetens på det här området, säger Ekblad om Christianson.

14.11

Christine Schürrers försvarare kritiserar sedan utredningen och antyder att åklagarsidan låst fast sig vid hans klient efter att Nicklas Jangestig avförts från utredningen.

– Det var alltså en psykobrud som omgående infördes som misstänkt, och man slutade att vara flexibel vad gäller andra förklaringar, säger Ekblad.

14.19

Per-Ingvar Ekblad fortsätter att antyda att Emma Jangestigs minnen skapats under yttre påverkan – och att de är falska.

– Hon skrivs ut från de skyddande boendet och får av polisen veta att en tysk kvinna sitter häktad. Vem kan det vara? Psykbruden, säger Ekblad.

14.22

Ekblad lämnar sedan Emma Jangestigs utpekande efter att ha sagt att han tycker att det skulle vara märkligt om hovrätten tog hänsyn till det i en fällande dom.

14.33

Schürrers advokat ifrågasätter sedan att skoavtrycket på brottsplatsen kan knytas till hans klient.

– Christines uppgifter om att hon gjort sig av med de här skorna har inte vederlagts, säger Ekblad.

14.40

Under förmiddagen läste Christine Schürrer en bok i rättssalen, men det gör hon inte nu. 32-åringen sitter tidvis med blicken vänd mot rättens ledamöter och tycks lyssna på sin advokats slutanförande.

– Stora tveksamheter råder när det gäller skoavtrycken, säger Per-Ingvar Ekblad.

”Inga bindande bevis”

14.43

– Det finns inget utpekande, det finns inga vittnesmål som knyter henne dit, det finns inget dna, det finns ingen teknisk bevisning, säger advokaten, som sedan går vidare och diskuterar mordvapnet.

– Tyvärr finns det ett mordvapen, men var finns det i det här målet, säger Ekblad.

14.47

Per-Ingvar Ekblad diskuterar sedan om det är rimligt att tro att gärningsmannen efter ”blodbadet” kan gå och sätta sig i ett upplyst tåg och antyder att hon då borde ha blodstänk på sig.

Advokaten går vidare till det påstådda motivet.

14.51

– Varför i all sin dar skulle hon ge sig på och slå ihjäl två barn? säger Ekblad.

– Hur i all sin dar kan man koppla ihop det här med det som tyvärr hände, säger han.

”Höga beviskrav”

14.58

– Jag skulle vilja avsluta det här med att diskutera vad som förekommit i media. Det har diskuterats i andra fall om oskyldiga fällts:

– Om det sker ett antal bestialiska brott här i Mellansverige framöver, kan ni då säga att ni är säkra i det här fallet? säger Ekblad och vänder sig till hovrättens ledamöter.

– Det här handlar om ett livstidsstraff och därför måste man sätta beviskraven mycket högt, säger Ekblad, som sedan tillägger att han yrkar på att Schürrers frikänns.

Rättens ordförande upplyser om att domen faller måndag 16 februari klockan 11.00, och att Christine Schürrer ska sitta häktad till dess.

Rättegången är nu över.

ARTIKELN HANDLAR OM