Här hittar du Sveriges bästa gymnasieskolor

”Vi vill stimulera till jämförelser och analyser”

NYHETER

I dag lanserar Sveriges kommuner och landsting, SKL, en ny databas för jämförelser av gymnasieskolor.

I databasen kan du söka på olika skolor och utbildningar och se hur de står sig mot riksgenomsnittet.

– Vi vill stimulera till jämförelser och analyser för att på sikt förbättra skolverksamheten, säger Joakim Feldt, utredare vid SKL.

Joakim Feldt säger att databasen i första han riktar sig till kommuner men att den också kan användas av elever och föräldrar.

– Databasen riktar sig först och främst till kommunerna för att de ska kunna följa upp hur det går på dels de egna gymnasieprogrammen, dels hur det är på andra gymansieskolor, säger han.

Höja kvaliteten

– Sen kan naturligtvis elever och föräldrar också använda den, säger han.

Värdena i databasen gäller betygsnivå, andel behöriga till högskola, och genomströmning – det vill säga hur stor andel som genomför utbildningen på tre år.

Värdena anges sedan i förhållande till ett index där värdet 100 motsvarar riksgenomsnittet.

Syftet med databasen är att höja kvaliteten på gymnasieskolorna.

– Om man har ett bra verktyg är man mer benägen att göra de här analyserna, säger Joakim Feldt.

”Presterar sämre”

För närvarande innehåller databasen värden för läsåret 2006/2007, och målsättningen är att databasen kommer att uppdateras med förra läsårets värden under första kvartalet i år.

Värdena i databasen bygger på enbart på faktiska värden och tar inte hänsyn till hur stora klasserna är eller till socio-ekonomisk bakgrund.

– Jag tycker att det är viktigt när man gör jämförelsen att det här bara gäller ett år. Många program har få elever och man ska vara försiktig att jämföra värden med klasser med under tio elever för bara ett år, säger Joakim Feldt.

– Sen tar vi inte heller hänsyn till socio-ekonomisk bakgrund. Vi vet av erfarenhet att elever som kommer från mindre studiemotiverade hem eller som har föräldrar med lägre utbildningsgrad presterar sämre, säger han.

FAKTA

Här hittar du databasen: