17 000 personer varslades i januari

Arbetsförmedlingen: Tvärt slut på de goda tiderna

NYHETER

Färre personer rekryterades 2008 jämfört med året innan.

17 000 människor har varslats i januari i år.

Eller som Arbetsförmedlingen själv uttrycker det: Nu är det tvärt slut på de goda tiderna.

Med finanskrisen kom svallvågorna: Bilindustrier i ekonomisk kris, vikande försäljningssiffror och bottennoteringar i resultaten.

Varslen bytte av varandra under 2008 med anställda på storföretag som Ericsson, Volvo och Telia bland de drabbade.

Uppsägningar som verkställs

Och de dystra beskeden fortsätter in på 2009. I januari drabbades över 17 000 personer. Det kan jämföras med samma månad förra året då drygt 3 600 personer fick beskedet.
– Konjunkturnedgången har lett till att det blivit mycket tuffare på arbetsmarknaden. Under året, (2008), varslades 96 000 personer om uppsägning och det är uppsägningar som till stor del kommer att verkställas i år. Alla varslade kommer inte att förlora jobbet, men andelen uppsagda av de varslade kommer att öka kraftigt under lågkonjunkturen, säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

”Stödja med insatser”

Under 2009 räknar Arbetsförmedlingen med att sysselsättningen kommer att försvagas inom de flesta näringsgrenar.
– År 2008 var ett märkligt år i Arbetsförmedlingens historia. Arbetslösheten nådde sin lägsta nivå på många år och var i maj under tre procent. När finanskrisen kom under hösten blev det rekorduppgång i varselstatistik och rekryteringar till nya jobb minskade kraftigt. Nu är det viktigt att Arbetsförmedlingen med alla medel försöker hitta lösningar för dem som är eller kommer att bli arbetslösa. Vi ska stödja med insatser för att matcha till arbete, säger Lena Liljebäck i pressmeddelandet.

FAKTA

Så många har drabbats i januari där du bor

Stockholm 2692

Uppsala 184

Södermanland 625

Östergötland 915

Jönköping 860

Kronoberg 653

Kalmar 586

Gotland 58

Blekinge 695

Skåne 1 985

Halland 290

Västra Götaland 3 215

Värmland 291

Örebro 485

Västmanland 605

Dalarna 464

Gävleborg 450

Västernorrland 614

Jämtland 123

Västerbotten 1 058

Norrbotten 201

Riket 17 049

Siffrorna avser län. Källa: Arbetsförmedlingen.

ARTIKELN HANDLAR OM