Bonusfesten är över

Bankerna får hjälp – men bara om de lyder regeringen

Piskan viner ”I min föreställningsvärd är den typ av bonusar vi har sett under de senaste åren döda”, säger finansminister Anders Borg (M).
NYHETER

Statens räddningspaket kan ge bankerna 50 miljarder kronor.

Villkoren är att de högsta cheferna fryser sina löner och slopar vidlyftiga bonusar och fallskärmar.

Men direktörerna blir inte lottlösa – de tjänar hundratals miljoner på smarta pensionssystem.

Det nya statliga räddningspaketet till bankerna ska få fart på ekonomin och underlätta utlåning till företag och hushåll.

Regeringen lånar dock inte ut pengarna villkorslöst.

De banker som vill vara med måste till exempel skippa bonusar till höga direktörer.

– I min föreställningsvärd är den typ av bonusar vi har sett under de senaste åren döda och återkommer inte i svensk ekonomi, säger finansminister Anders Borg (M).

Men en genomgång som Aftonbladet gjort visar att bankcheferna ändå kan kamma hem stora belopp.

I de villkor som regeringen satte upp i höstens stödpaket står inget om de ofta generösa pensionsavtalen. Däremot införs under två år stopp för lönelyft, stopp för bonusar och begränsningar för fallskärmar.

Inte avskräckande

Handelsbankens vd Pär Boman har en pension på 101 miljoner kronor om han lever tills han blir 80 år gammal.

Bara SEB:s Annika Falkengren är värre med sina 131 miljoner kronor.

I det sammanhanget är en tvåårig strypning av bonusen kanske inte alltför avskräckande för bankdirektörerna.

FAKTA

CHRISTIAN CLAUSEN

Lön: 7,4 miljoner.

Rörlig lön/Bonus: 2,6 miljoner, avstår sin bonus för halva 2009 till och med 1 maj.

Extra löneförmåner: 160 000 kronor, främst bil- och bostadsförmåner.

Pension: 74 miljoner. Kan gå i pension vid 60 år. Pensionen är 50 procent av slutlön (men högst 190 prisbaselopp). Räknat på dagens lön ger det en pension på totalt 74 miljoner kronor beräknat till 80 års ålder.

Fallskärm om han sparkas: 7,4 miljoner, 12 månadslöner.

Förtjänst på optioner: Har inget optionsprogram.

Optioner: Inga

Aktier: 28 480 stycken (värda drygt 1,3 miljoner i dag).

Inkomst (taxeringsår 2008): 4,2 miljoner kronor.

JAN LIDÉN

(från och med 1 mars Michael Wolf)

Lön: 8 miljoner kronor.

Rörlig lön/bonus: 0 kronor.

Övriga ersättningar/förmåner: 195 000 kronor.

Pension: Cirka 14 miljoner när han går i pension vid månadsskiftet. Har haft premiebelopp på 3,6 miljoner per år.

Fallskärm om han sparkas: 16 miljoner (två årslöner), vid ny tjänst räknas en del av pengarna bort.

Optioner: Inga.

Förmögenhet: 15 miljoner.

Aktier: Eget och närståendes aktieinnehav, 10 081 aktier (värda drygt 290 000 kronor i dag).

Inkomst (taxeringsår 2008): 9,9 miljoner kronor.

PÄR BOMAN

Lön: 7,1 miljoner kronor varav övriga förmåner är 400 000 kronor.

Pension: 101 miljoner. Kan gå i pension vid 58 års. Pensionen blir 65 procent av lönen omedelbart före pensionstidpunkten. Beräknat på 2007 års siffror blir det 101 miljoner kronor fram till 80 års ålder.

Fallskärm: Ingen. Uppsägningstiden är från vd:s sida sex månader och från bank-ens sida tolv månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem år efter inträde i bankledningen utgör uppsägningstiden 24 månader.

Optioner: Inga

Aktier: 4 857, varav 3 357 i indirekt innehav (värda 450 000 kronor i dag).

Inkomst (taxeringsår 2008): 7,0 miljoner kronor.

ANNIKA FALKENGREN

Lön: 7 miljoner kronor.

Rörlig lön/Bonus: 4 miljoner.

Övriga ersättningar/förmåner: 1,1 miljoner, bland annat tjänstebil, hemhjälp och semestersättning.

Pension: 131 miljoner. Kan gå i pension vid 60 år. Är garanterad pension på 65 procent av grundlönen och 50 procent av den genomsnittliga bonusen under de tre senaste åren. Beräknat på 2007 års nivåer skulle det ge en pension på 131 miljoner kronor fram till 80 års ålder.

Fallskärm/avgångsvederlag: 14 miljoner kronor (12 månadslöner under uppsägningstid och 12 månadslöner i avgångsvederlag. Summan beräknad på 2007 års lön.)

Optioner: Under förra året fick hon så kallade performance shares, andelar, som i februari 2007 värderades till 3,5 miljoner. Har nu totalt 402 942 personaloptioner och 146 543 performance shares.

Aktier: Eget och närståendes aktieinnehav, 108 000 aktier (värda drygt 3,9 miljoner kronor i dag).

Inkomst (taxeringsår 2008): 24, 5 miljoner.