Sorgen värd 2 000 kronor i månaden

Brottskadechef: Jag tycker att de här nivåerna kommit på efterkälken.

NYHETER

Sorgen efter en mördad anhörig är värd drygt 2 000 kronor

i månaden.

– Jag tycker att de här nivåerna kommit på

efterkälken, säger Per Rubing, brottsskadechef på Brottsoffermyndigheten.

Per Rubing.

Lidandet efter en nära anhörigs död är värt 2 000 kronor i månaden, allt enligt skadeståndsrättslig praxis. Samma belopp

gäller vid fysiska skador som uppstått via brott. Schablonerna är hämtade från Trafikskadenämndens tabell.

Ideellt skadestånd

– Det har diskuterats om schablonerna kan ha en generell kraft i andra typer av skador, som till exempel psykiska – och ja, det kan de, säger Per Rubing, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten.

Vid mord tilldelas anhöriga ett så kallat ideellt skadestånd, som endast är ersättning för sveda och värk. Utebliven inkomst tilldelas separat i form av ekonomiskt skadestånd.

Tre års sörjande

Standardbeloppet för anhörigs sveda och värk är

50 000, vilket motsvarar tre års akut sorgetid och sjukskrivning.

– Jag tycker att de här

nivåerna kommit på efterkälken. Tittar man på vad man får för 2 000 kronor på marknaden är det inte så mycket. Och det är beloppet för sjukskrivning i en månad. Men sedan finns det inget facit för vad som är rimligt eller inte,

säger Per Rubing.

”Det blir en rättvisa”

Syftet med standardiserade belopp är att skadeståndet inte ska variera

beroende på hur väl man kan beskriva sitt lidande och tala för sin sak.

– Fördelen är att alla får samma ersättning. Det blir en rättvisa. Så visst är det låga belopp, men alla får

lika dåligt.

Kan bli utan pengar

Den som inte orkar kämpa för skadeståndspengarna via kronofogden först, sedan försäkringsbolaget och till sist Brottsoffermyndigheten kan helt bli utan ersättning.

– Det bygger på en viss aktivitet från brottsoffret. Det går inte att komma runt det.

Hur många som verkligen fått ut det skadestånd som tilldelats i rätten är omöjligt att veta, enligt Per Rubing.

– Det finns ingen statistik på det. Det finns många grå fält i den kedjan.