”Ingen summa kan ersätta liv”

Beatrice Ask vill se förbättrade rutiner för utbetalningarna

NYHETER

Brottsoffer kan få vänta i åratal på sitt skadestånd.

Om de får några pengar över huvud

taget.

Nu säger justitieminister Beatrice Ask (M):

– Vi tillsatte en utredning i november som ska titta på hur detta kan förbättras.

Foto: Foto: MARCO GUSTAFSSONstartat UTREDNING|
Justitieminister Beatrice Ask (M) har tillsatt en utredning för att reda ut om det går att förbättra reglerna kring utbetalning av skadestånd. ## Foto: MARCO GUSTAFSSONstartat UTREDNING

Varför måste brottsoffren själva lägga ned energi på att få sina pengar när de har sorg?

– Intresset är ju naturligtvis större hos den som ska ha ett skadestånd än den som ska betala. Men man förstår ju att brottsoffret har fullt upp med sitt och inte har det så lätt. Det behövs bättre rutiner och vi tillsatte en utredning i november som ska titta på hur detta kan förbättras.

Hur skulle de förbättrade rutinerna kunna se ut?

– Om jag hade svaret så hade jag inte tillsatt någon utredning.

Vad är ett rimligt belopp för den som förlorat en nära anhörig?

– Det är omöjligt att säga. Det finns ingen summa som kan ersätta en människa. Domstolen som har en praxis gör sin bedömning och det kan inte en minister uttala sig om.

Är 50 000 kronor en rimlig schablonersättning för en förlorad familjemedlem?

– Jag har inga synpunkter på den typen av domstolsbeslut. Du kan aldrig ersätta en människa. Men skadeståndsnivåerna i Sverige ligger generellt ganska blygsamt. Vi har den synen att du inte kan ersätta

någon med ett skadestånd. Men det är en omfattande debatt som jag inte vill ta nu.

Borde man ställa hårdare krav på gärningsmannen så att skadeståndet betalas?

– Det är otroligt viktigt att det skadestånd som är utdömt faktiskt betalas. Med bättre rutiner skulle man få det här att fungera bättre. Och det är därför vi tittar på det här nu.

Kan staten gå in så att de drabbade offren får sin ersättning snabbare?

– Med bättre rutiner går det antagligen snabbare och det tittar vi på nu. Men staten ska ju inte betala någons skadestånd, så kan vi inte ha det.