’Du fiskar i grumliga vatten’

(M)inistern sågas – av partivänner

NYHETER

Tobias Billström får hård kritik – även från de egna leden.

De menar att han flirtar med främlingsfientliga väljare i förslaget till ny invandringspolitik.

– Det är inte anständigt att skylla politikens misslyckanden på invandrarna, säger moderata riksdagskvinnan Ulrika Karlsson.

Foto: Foto: nicklas hoflin
MIGRATIONSMISSEN Tobias Billströms förslag till ny moderat invandringspolitik sågas jäms med fotknölarna.

I går presenterade moderaternas invandringspolitiska arbetsgrupp med Tobias Billström i spetsen sin slutrapport. Tanken är att den ska ligga till grund för partiets nya invandringspolitik. Rapporten fick snabbt skarp kritik från oppositionen. Men även inom Moderaterna kokar det.

”Ljugit eller mutat”

– Invandrare framställs som några som åker snålskjuts och är kriminella, säger Ulrika Karlsson (M).

Det hon främst vänder sig emot är förslaget om att den som ljugit eller mutat sig till ett svenskt medborgarskap ska kunna förlora det.

– Man frångår likhet inför lagen. Det är oanständigt att behandla människor olika beroende på var de kommer ifrån. Då fiskar man i grumliga vatten.

”Kommunarrest”

Partikamraten Göran Lindblad är kritisk mot att man vill ta bort möjligheten för att asylsökande att välja var de vill bo. Den som bosätter sig där det finns många invandrare riskerar att helt förlora sin ersättning, enligt förslaget.

– Det är fullständigt orimligt att vi sätter människor i kommunarrest på det sättet, säger han.

Även bland andra partier i alliansen finns kritik. Centerpartiets Fredrick Federley beklagar den hårda tonen.

– Det är en medveten strategi att lyfta fram tumskruvarna, inte myndigheternas skyldigheter, säger han.

Aftonbladet har jämfört den moderata arbetsgruppens förslag med Sverigedemokraternas invandringspolitiska program.

Skillnaderna är stora men det finns vissa likheter. Även Sverigedemokraterna vill kunna återkalla medborgarskap. Partierna delar även åsikten att kunskaper i svenska ska vara ett krav för medborgarskap.

”Fler kan komma hit”

Men Ulf Kristersson, ordförande i arbetsgruppen, håller inte med om likheterna.

– Vi vill att fler ska kunna komma hit och gillar att Sverige rymmer väldigt många olika nationaliteter, det gör inte Sverigedemokraterna.

FAKTA

VILKET PARTI TYCKER VAD – M ELLER SD? Testa dig själv!

(Utdragen är hämtade från SD:s program och M:s förslag. Rätt svar hittar du längst ner i rutan)

1. Om anpassning

A) Acceptera och bli accepterad! är en rimligare princip för den som kommer till Sverige än ohållbara löften om att bli försörjd av de som redan bor här.

B) En öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället.

2. Om utvisning av kriminella

A) Personer som saknar svenskt medborgarskap, och som gör sig skyldiga till brott som kan ge fängelse eller upprepade brott av mindre grov art, ska kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas.

B) Det ska vara möjligt att, i större utsträckning än vad utlänningslagen i dag medger, utvisa utländska medborgare ur Sverige om de döms för grova brott som leder till fängelse.

3. Om medborgarskapet

A) Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

B) Personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, till exempel genom att ljuga om sin identitet eller genom att muta myndighetspersonal, ska kunna få dess indragna och utvisas.

4. Om socialbidrag

A) Hårt segregerade och invandrartäta kommuner ska också kunna begära och få ett undantag ifrån socialtjänstlagens krav på försörjningsansvar för samtliga personer som vistas i kommunen.

B) Till den som väljer eget boende i överetablerade kommuner bör ingen ersättning utgå. För att undvika att detta leder till att kommunerna får ökade kostnader för försörjningsstöd krävs ändringar i annan lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen.

De rätta svaren:

1 A = (M), B = (SD).

2 A = (SD), B = (M).

3 A = (M), B = (SD).

4 A = (SD), B = (M).