Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Vilket parti tycker vad – M eller Sd?

Testa dig själv!

1. Om anpassning

A) Acceptera och bli accepterad! är en rimligare princip för den som kommer till Sverige än ohållbara löften om att bli försörjd av de som redan bor här.

B) En öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till det svenska samhället.

     

2. Om utvisning av kriminella

A) Personer som saknar svenskt medborgarskap, och som gör sig skyldiga till brott som kan ge fängelse eller upprepade brott av mindre grov art, ska kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas.

B) Det ska vara möjligt att, i större utsträckning än vad utlänningslagen i dag medger, utvisa utländska medborgare ur Sverige om de döms för grova brott som leder till fängelse.

     

3. Om medborgarskapet

A) Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

B) Personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, till exempel genom att ljuga om sin identitet eller genom att muta myndighetspersonal, ska kunna få dess indragna och utvisas.

     

4. Om socialbidrag

A) Hårt segregerade och invandrartäta kommuner ska också kunna begära och få ett undantag ifrån socialtjänstlagens krav på försörjningsansvar för samtliga personer som vistas i kommunen.

B) Till den som väljer eget boende i överetablerade kommuner bör ingen ersättning utgå. För att undvika att detta leder till att kommunerna får ökade kostnader för försörjningsstöd krävs ändringar i annan lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen.

     

De rätta svaren:

1 A = (M), B = (SD).

2 A = (SD), B = (M).

3 A = (M), B = (SD).

4 A = (SD), B = (M).

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet