Läget får större betydelse för hyran

”Skevheter i dagens hyressättning”

NYHETER

Inför hotet om marknadshyror svänger Hyresgästföreningen och vill låta bostadens geografiska läge få större betydelse i hyressättningen.

Foto: Jerry Malmberg
Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen, Riksförbundet.

Hyresgästföreningen har gått med på högre hyreshöjningar för innerstadslägenheter och lägre för i övriga regioner i Stockholm.

En tvist mellan Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder om hyrorna i Stockholmsregionen hamnade i Hyresmarknadskommittén, som är till för att lösa tvister på bostadsmarknaden.

Beslutet i kommittén innebär att hyrorna i ett antal nyproducerade fastigheter höjs med 1,5 procent, medan ett antal innerstadsfastigheter höjs med 3,25 procent.

Skevheter i hyressättning

På DN Debatt skriver Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman och Terje Gunnarson, ordförande i region Stockholm att det finns skevheter i hyressättningen i Stockholm. Byggnadsåret har alltså fått för stor betydelse på bekostnad av hur hyresgästerna värderar bostadens geografiska läge, standard, fastighetsskötsel, närhet till service och trygghet.

”I ärlighetens namn ska det sägas att arbetet borde startat tidigare i Stockholm. Där bär vi ett ansvar. Kanske hade vi då sluppit hotet om marknadshyror, skriver Engman och Gunnarson.