Här är jobben som för många har

NYHETER

Montörer

Maskinoperatörer

Kontorister och kontorsassistenter

Telefonister och receptionister

Köks- och restaurangbiträden

Biologer

Fotografer

Vaktmästare

Journalister

Samhällsvetare

Källa: Arbetsförmedlingen