Lagligt – om polisens knark är en del i en brottslig kedja

NYHETER

Om en polis för in ett parti narkotika över gränsen till Sverige kan det vara kriminellt – ett grovt narkotikabrott.

Det kan också vara lagligt.

Men bara om leveransen är en del i kedjan av ett brott som redan är påbörjat.

– Polisen får aldrig förmå personer att begå brott som de annars inte hade begått, säger Ingrid Helmius, expert på polisiära arbetsmetoder.

Ingrid Helmius vid Uppsala universitet har doktorerat på polisens spaningsmetoder. Hon säger att rättsläget inte är helt klart på området.

Men det finns några domar från Europadomstolen som kan ses som vägledande.

– Den springande punkten är att polisen ska vara passiv. Kan man verkligen säga att en polis som är kurir är passiv? Ja, jag tycker det, om det inte är polisen som driver fram att det händer, snarare ser till att det händer på ett sådant sätt att de får bevisning om det.

– Men det är svåra avvägningar, absolut. Polisen får ju inte lägga sig i så mycket att det är deras medverkan som gör att det faktiskt begås ett brott.