Reinfeldt: Volvos bonusar stötande

250 höga Volvochefer föreslås få taket höjt från 50 till 60 procents bonus

NYHETER

Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker att planerna på höjd ersättning till Volvos 250 högsta chefer är ”stötande”.

– Det här är naturligtvis provocerande, givet att företaget har problem, sade Reinfeldt i Sveriges Televisions Agenda på söndagskvällen.

Volvokoncernens ersättningskommitté vill höja taket för koncernledningens rörliga lön och för det aktieprogram de också har. Kommittén föreslår att bolagsstämman den 1 april beslutar om en takhöjning för cirka 250 Volvochefer från 50 till 60 procent av den fasta lönen i år.

Kritiken om girighet och dålig tajming har inte låtit vänta på sig – med tanke på Volvos svåra ekonomiska kris, och med tanke på att koncernen bara i Sverige, där Volvo haft runt 30 000 anställda, ska minska antalet anställda med 7 700.

Och nu stämmer alltså också statsministern in i kören. Han påpekar att Volvo bett staten om ekonomiskt stöd – men att regeringen sagt nej.

– Nu har vi fått ytterligare ett argument – det finns uppenbarligen resurser i bolaget.

Reinfeldt kallade också förslaget för ”stötande”.

Christer Gardell, vd i riskkapitalbolaget Cevian som är storägare i Volvo, kallar förslaget från ersättningskommittén för ”helt galet”.

– Det gör mig som huvudägare förbannad att höra dessa argument, sade Gardell i Agenda.

TT