Kolla själv om du kan drabbas

Så ställer sig fackförbunden till lönesänkning

NYHETER

1. Kan det bli aktuellt med lönesänkningar för era medlemmar?

2. Är lönesänkningar en bra metod för att rädda jobben?

Akademikerförbundet

Förhandlingschef Eva Fagerberg:

1. ”Vi har vår tyngdpunkt i den offentliga sektorn, så det är osannolikt att frågan kommer upp. Skulle det komma som förslag i den privata sektorn så tar vi det då. Men vi står inte i en sådan vass situation som Metall gör.”

2. ”Jag är ytterst tveksam till en sådan lösning. Det enkla svaret är att det inte är en bra metod och frågan är om den verkligen räddar jobb. Men det kan säkert finnas situationer, under speciella förutsättningar, då lönesänkningar är en kortsiktig lösning.”

Sveriges ingenjörer

Förhandlingschef Camilla Frankelius, industrienheten:

1. ”Vi har redan fått frågan från Teknikarbetsgivarna, men har sagt nej.Vi befinner oss inte i samma situation som Metall. Våra medlemmars jobb finns främst inom utveckling och forskning och inte inom produktion. De jobben finns kvar och det är viktigt att arbetet fortskrider.”

2. ”Nej, därför att det inte finns någon garanti för att det räddar jobben. Det drabbar också individen genom minskad pension, a-kassa och inkomstförsäkring.”

Livsmedelsarbetareförbundet

Förbundsordförande Hans-Olof Nilsson:

1. ”Nej, det har aldrig varit på tal för våra medlemmar. Det har heller aldrig varit ett önskemål från arbetsgivarna.

2. ”Nej, all historia visar att det inte brukar leda till att rädda jobb. Kortsiktigt kan det kanske hjälpa till men i det långa loppet är det inget botemedel.”

Lärarnas riksförbund

Förbundsordförande Metta Fjelkner:

1. ”Nej, problemet är att lärarnas löner har halkat efter så länge. En lönesänkning är inget vi har diskuterat.”

2. ”Ja, på kort sikt. Men på lång sikt så tror jag inte att det är bra.”

Hotell- och restaurangfacket

Förbundsordförande Ella Niia

1. ”Nej. Den genomsnittliga arbetstiden för våra medlemmar ligger i dag på 52 procent av en heltid. Dessutom har vi arbetsmarknadens lägsta löner. Det finns inget utrymme för lönesänkningar.”

2. ”Nej, men IF Metall har en situation som är oerhört bekymmersam. Dessutom är deras överenskommelse tidsbegränsad och lönesänkningen kopplad till en sänkning av arbetstiden. Många arbetar i dag övertid utan att få betalt. De har i praktiken också fått en lönesänkning.”

Pappersindustriarbetare

Förbundsordförande Jan-Henrik Sandberg:

1. ”Nej, vi tänker inte ingå avtal om sänkning av våra medlemmars löner. Vi ska i stället försöka hitta andra sätt att underlätta för företagen i vår bransch att behålla sin konkurrenskraft. Redan i nästa vecka ska vi ha samtal om detta.”

2. ”Nej, lönesänkningar undergräver kollektivavtalets ställning. I förlängningen ger det lägre a-kassa och pension. Jag tror inte heller att det skulle hjälpa företagen i vår bransch. Lönekostnaden är inte en så stor del av den totala kostnaden.”

Vårdförbundet

Chefsförhandlare Margareta Öberg:

1. ”Nej, det tror jag inte. Vi har redan så låga löner. Det råder också en samstämmighet om att försöka undvika att dra ner inom vården. Hittills har våra medlemmar inte heller drabbats av uppsägningar. Men det är klart att det finns en oro.”

2. ”Nej, det finns bättre sätt. Det är en osthyvelprincip som drabbar många. Den skapar ett sämre utgångsläge om det ändå skulle bli fråga om uppsägningar, genom exempelvis lägre ersättning från a-kassan.”

Byggnads

Hänvisar till avtalssekreterare Gunnar Ericsons TT-uttalande:

1. ”Vi tycker inte om det här. I LO och fackföreningsrörelsen har vi lovat varandra att inte jobba under vissa nivåer.”

2. ”Det förlänger bara processen. Det kommer inte att byggas något mer för att lönerna sänks och det köps inte fler bilar för att man sänker lönerna för bilarbetarna.”

Kommunal

Press- och kommunikationschef David Samuelsson:

1 och 2. ”Vi kommer att titta närmare på överenskommelsen. Innan dess vill vi inte kommentera överhuvudtaget.”

Fackförbundet ST

Förbundsordförande Annette Carnhede:

1. ”Det är inte aktuellt för våra medlemmar. För det första hörs inga sådana tongångar, för det andra så är det inte motiverat. En stor del av våra anställda är dessutom statligt anställda.”

2. ”Nej. Om en verksamhet inte har råd att betala skäliga löner är det bättre att de anställda söker sig vidare till en verksamhet som har en chans att överleva.”

Unionen

Biträdande förhandlingschef Niklas Hjert:

1. ”Nej, men vi har stor förståelse för den överenskommelse som IF Metall har gjort. Vi har argumenterat för att staten skulle skjuta till pengar om arbetstagaren går ner i arbetstid och lön. Nu får individen ta hela smällen. Våra medlemmar har ett bättre skydd, med inkomstförsäkring och bättre trygghetsavtal, jämfört med Metall.”

2. ”Nej. Under it-kraschen gick anställda på en del håll med på lönesänkningar. Det slutade ändå med att de, våra medlemmar, blev arbetslösa. Lönesänkningar riskerar också att spä på lågkonjunkturen eftersom många då konsumerar mindre.”

SKTF

Förbundsordförande Eva Nordmark:

1. ”Nej, det är helt uteslutet. Våra medlemmar lever i en helt annan bransch. Det är snarare så att behovet av välfärdstjänster ökar i en lågkonjunktur. Nu måste regeringen våga satsa på kommuner och landsting för att inte förlora några jobb.”

2. ”Nej, men jag har förståelse för läget som Metall befinner sig i. Det är en tillfällig åtgärd men ingen lösning på problemet.”

Handels

Förbundsordförande Lars-Anders Häggström:

1. ”Nej, inte som det ser ut just nu. Metall är ju i en exceptionell situation och vi är inte där ännu.”

2. ”Nej, jag tror inte det. Det ger inga garantier för att det verkligen räddar jobb.”

JUSEK

Förbundsordförande Göran Arrius:

1. ”Det tror jag inte, det har jag inte fått några signaler om.”

2. ”Nej, jag tycker inte det. Jag tror att man riskerar att hamna i arbetslöshet i alla fall. Och då ligger medlemmarna sämre till i a-kassesynpunkt och annat.”

Finansförbundet

Förbundsordförande Lillemor Smedenvall:

1. ”Nej.”

2. ”Nej.”